Gå direkte til indhold

Disclaimer

Privatlivspolitik for DIF


I vores privatlivspolitik fortæller vi kort, hvordan vi behandler dine personoplys-ninger og hvordan vi sikrer en forsvarlig og gennemsigtig behandling af dem.

Vi behandler personoplysninger til bestemte formål og ud fra berettigede legi-time interesser i overensstemmelse med reglerne i forordning og national lov. Alt set i forhold til DIF’s formål og opgaver som hovedorganisation for DIF-idrætten.

Vi kan kontaktes på dif@dif.dk eller på 43 26 26 26, hvis du har spørgsmål om vores behandling af personoplysninger.


Vores behandling af personoplysninger
Vi behandler bl.a. følgende personoplysninger:

- Kontaktoplysninger på ledelser, ansatte og frivillige i specialforbund og foreninger.
- Kontaktoplysninger, ID-oplysninger og idrætsdata om OL-atleter. 
- Kontaktoplysninger, eksamensresultater m.v. i vores uddannelsesvirksom-hed.
- Kontaktoplysninger, CPR-nr og oplysninger om skatteforhold for ansatte og lønnede frivillige. 
- Børneattester og straffedomme i udelukkelsessager.
- Kontaktoplysninger, CPR-nr, idrætsdata og medicinske oplysninger i do-pingsager samt kontaktoplysninger og idrætsdata i matchfixingsager.
- Kontaktoplysninger og andre personoplysninger om deltagere i DIF’s Solda-terprojekt.
- Kontaktoplysninger i vores rådgivningsvirksomhed over for specialforbund og deres foreninger.
- Personoplysninger om deltagere i idrætsarrangementer under Bevæg dig for Livet sammen med DGI.
- Brugertrafik på vores elektroniske medier.
- Regnskabsdata med personoplysninger i vores bogholderi.   

Hvor kommer oplysningerne fra
Som hovedregel får vi oplysningerne fra dig. I nogle tilfælde stammer oplysnin-gerne fra tredjemand, f.eks. følgende samarbejdspartnere og myndigheder:

- Specialforbund og deres foreninger
- Kulturministeriet
- ADD og Team Danmark
- Offentlige myndigheder, f.eks. Skat og Arbejdsskadestyrelsen 
- Kriminalregistret, for så vidt angår børneattester, via foreninger
- Udenlandske specialforbund, olympiske komitéer og IOC 
- Samarbejdspartnere inden for idrætten som DGI og Firmaidrætten


Vores formål med behandling af personoplysningerne
Vores behandling af persondata sker med udgangspunkt i varetagelsen af de opgaver, som DIF har som hovedorganisation for idrætten. Disse opgaver er bl.a.

- Servicering sparring af specialforbund og foreninger om deres idrætsakti-viteter, foreningsdrift og forretning.
- Uddannelse af trænere, officials og ledere. 
- Formidling af nyheder, information og rådgivning til DIF’s medlemmer. 
- Varetagelse af idrættens juridiske disciplinære system i dopingnævn, matchfixingnævn, udelukkelsesnævn og appelinstans.
- Varetagelse af OL-aktiviteter.
- Idrætsaktiviteter under DIF’s og DGI’s fælles vision, Bevæg dig for Livet.

Vores behandling baseres på gældende regler om behandlingshjemmel, særligt på interesseafvejningsreglen og på reglerne om lovkrav og opfyldelse af kon-trakt. 

De nævnte formål og opgaver for DIF som idrætsorganisation indgår i interes-seafvejningsreglen som grundlag for vores behandling. 


Videregivelse af dine personoplysninger
Vi videregiver oplysninger inden for organisationen til foreninger og specialfor-bund, når dette er relevant og lovligt. 

Vi offentliggør afgørelser fra vores disciplinære instanser på dif.dk., og vi orien-terer de berørte dele af organisationen om disse afgørelser, herunder om ka-rantæner i dopingsager og om udelukkelser under børneattestordningen. ADD orienteres ligeledes om afgørelser i dopingsager. Udenlandske organisationer modtager personoplysninger om OL-atleter.

Vi videregiver ikke personoplysninger til firmaer til markedsføring.Opbevaring og sletning af dine personoplysninger
Vi har forskellige behandlingsformål og dermed forskellige opbevaringsperioder alt efter formålet. Vi sletter oplysningerne, når der ikke længere er et sagligt formål med at opbevare eller på anden måde behandle disse.

Nogle oplysninger gemmer vi af dokumentationshensyn i længere perioder. 

Når vi behandler oplysninger af følsom karakter, sker det med en række øgede sikkerhedsforanstaltninger tilknyttet., herunder behandling af oplysninger i lukkede miljøer og med begrænset adgang for medarbejdere.


Dine rettigheder
Du har efter reglerne en række særlige rettigheder, når vi behandler personop-lysninger om dig. De er:

Ret til at blive oplyst om behandlingen af data
Ret til indsigt i egne personoplysninger
Ret til berigtigelse 
Ret til sletning 
Ret til begrænsning af behandling
Ret til dataportabilitet, i de tilfælde hvor reglerne foreskriver dette. 
Ret til indsigelse 

Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at henvende dig til os. Vores kontakt-oplysninger finder du øverst. 

Du kan klage til Datatilsynet, hvis du mener, at vores behandling ikke er lovlig.


Revision af privatlivspolitikken 
Vi vurderer løbende denne privatlivspolitik og ændrer den, når der er behov for det. 

 

Ophavsret

 Alt billedmateriale, der ikke ligger til download i vores gallerier, er beskyttet i henhold til lov om ophavsret. Det må ikke downloades, kopieres, reproduceres, distribueres eller på anden måde bearbejdes helt eller delvist, uden skriftlig tilladelse.

Er du i tvivl om, hvordan du må anvende materialet, er du velkommen til at kontakte tolo@dif.dk

DIF’s cookiepolitik

DIF følger lovgivningen for brug af cookies. Når du anvender vores hjemmeside, indsamler vi en række oplysninger om dig, din computer og din adfærd på vores hjemmeside. Ved at besøge og anvende vores hjemmeside giver du samtidig dit samtykke til denne cookiepolitik, og dit samtykke til at vi behandler oplysninger om dig i overensstemmelse med denne cookiepolitik. 

Hvad er en cookie?

 Cookies er små tekstfiler, der indeholder data som en hjemmeside kan gemme på din enhed og senere læse, når du besøger hjemmesiden igen. Cookies lagres i din browser og kan ved senere besøg på hjemmesiden genkendes af hjemmesiden. En cookie kan blandt andet indeholde tekst, tal eller en dato, men der er ingen personlige oplysninger lagret i en cookie. 

Hvem lægger cookies på min maskine?

- Facebook 
- Google Analytics 
 
Formålet med tredjeparts-cookies er at sikre levering af relevant indhold samt relevante annoncer.
 
DIF anvender sociale medie plug-ins fra Facebook. Når en side, der indeholder et socialt plug-in (eller en ”synes godt om” knap) bliver besøgt, forbindes brugerens browser med Facebooks servere, og det indhold, der er nødvendigt for de sociale plug-ins bliver downloadet. Facebook får web-adressen fra bruger, dato og klokkeslæt for tilgang, og brugerens IP-adresse hvis brugeren tidligere har aktiveret knappen ”aktivér sociale medier”. Hvis brugeren er logget ind på Facebook, kan Facebook relatere besøget til hjemmesiden med brugerens Facebook konto. Hvis brugeren klikker på ”Synes godt om” knappen på siden, bliver denne information også sendt til Facebook og lagret der. Hvis brugeren af hjemmesiden ikke er medlem af Facebook, er det muligt, at Facebook vil identificere og gemme brugerens IP-adresse, hvis brugeren har aktiveret knappen ”aktivér sociale medier” DIF har ingen indflydelse på indholdet i plug-ins eller den information, der bliver sendt til Facebook. Information om formålet og omfanget af dataindsamling, den videre behandling af og brug af data af Facebooks og brugerens rettigheder og indstillinger for at beskytte brugerens private sfære og personoplysninger kan findes i Facebooks privatlivspolitik ved at klikke på dette link: http://www.facebook.com/policy.php

Hvad bruger DIF cookies til?

Vi bruger cookies til følgende formål: 
 
- At fastlægge hvem og hvordan du besøger vores hjemmeside. 
- For at samle statistik på, hvordan hjemmesiden bliver brugt ved brug af Google Analytics. 
- Til brug for målrettet markedsføring og indhold på Facebook

Informationerne bruges af DIF's web og SoMe-ansvarlige. Statistikken er ikke personlig og anvendes udelukkende i opsummeret form.

Sådan fjerner du cookies

Du kan selv kontrollere, om du vil have cookies liggende på din maskine. Den cookie vi placerer på din maskine, ligger der som udgangspunkt for altid. Med mindre du selv aktivt sletter dine cookies på din maskine. Hvis du bruger Internet Explorer gøres det ved at vælge 'Funktioner' og dernæst 'Slet browserdata'. Du kan finde en guide på hjemmesiden http://minecookies.org/fravalg, som er udviklet af FDIM, Foreningen af Danske Interaktive Medier.
 
Specifikt for Google Analytics og fravalg af cookies fra Google Analytics: 
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout