Gå direkte til indhold

Badminton Danmark

Link til forbundets hjemmeside

Sekretariat

Badminton Danmark
Idrættens Hus
Brøndby Stadion 20
2605 Brøndby
Tlf. 70 60 50 76
info@badminton.dk

Idrætter

Aktiviteter
Badminton

Særlige discipliner (Centralt ForeningsRegister)
Ingen

Medlemstal


Pressekontakter

Sekretariatsleder
Direktør Bo Jensen
Tlf. 70 60 50 76
boje@badminton.dk
 
Sportschef
Jens Meibom
Tlf. 70 60 50 76
jeme@badminton.dk

Bestyrelsesformand

René Toft
Tlf. 20 31 99 32
formandbd@gmail.com
 

Fakta

Nøgletal 2017 - indtægter (tkr.)
DIF: 4.473
Fonde og andre (internationale) organisationer: 0
Klubber, medlemmer, turneringsgebyrer: 6.206
Kurser: 0
Renterindtægter og kursreguleringer: 0
Sponsorer, rettigheder og entré: 20.211
Team Danmark: 4.473
Andre indtægter: 2.568

Nøgletal 2017 - udgifter (tkr.)
Administration mm: 6.788
Bredde, udvikling og breddeudvalg: 19.161
Eliteaktiviteter: 11.275
Information, kommunikation og marketing: 280
Kursusudgifter: 52
Vedtægtsbestemt og org. mødevirksomhed: 605
Renteudgifter og kursreguleringer: 165
 
Årets resultat 2017: tkr. 395

Nøgletal 2017 - aktiver (tkr.)
Anlægsaktiver: 920
Finansielle anlægsaktiver: 444
Varelager: 79
Tilgodehavender: 2.069
Likvide beholdninger: 10.189
Andre aktiver: 1.428

Nøgletal 2017 - passiver (tkr.)
Egenkapital: 9.158
Hensættelser: 0
Kortfristet gæld: 5.971
Langfristet gæld: 0
 
Team Danmark
Verdensklasseforbund
 
Strategiaftale med DIF
Spor 1: Flere medlemmer – Vi vil have flere medlemmer, specielt i målgruppen 25 – 59 år i regi af det fortsatte visionssamarbejde Badminton – Bevæg Dig for Livet.
Spor 2: Vi vil udvikle vores administrative organisation henimod et mere udvidet samarbejde med DGI Badminton.
Spor 3: Vi vil udvikle Para – Badmintontilbud på 8 – 10 lokationer rundt om i landet.
 
DIF-konsulent: Anders Vedel
DIF bestyrelseskontakt: Hans Natorp