Gå direkte til indhold

Danmarks Basketball-Forbund

Link til forbundets hjemmeside

Sekretariat

Danmarks Basketball-Forbund
Idrættens Hus
Brøndby Stadion 20
2605 Brøndby
Tlf. 43 26 24 20
info@basket.dk

Idrætter

Aktiviteter
Basketball

Særlige discipliner (Centralt ForeningsRegister)
Ingen

Medlemstal


Pressekontakter

Sekretariatsleder
Direktør Rasmus Winkel
Tlf. 43 26 24 24
raw@basket.dk
 
Sportschef
Steen Guido
Tlf. 43 26 24 23
stg@basket.dk

Bestyrelsesformand

Michael Honoré Bloch
Tlf. 24 88 31 54
post@michaelbloch.dk
 

Fakta

Nøgletal 2017 - indtægter (tkr.)
DIF: 3.376
Fonde og andre (internationale) organisationer: 0
Klubber, medlemmer, turneringsgebyrer: 6.258
Kurser: 102
Renteindtægter og kursreguleringer: 0
Sponsorer, rettigheder og entré: 274
Team Danmark: 1.708
Andre indtægter: 201

Nøgletal 2017 - udgifter (tkr.)
Administration mm: 4.833
Bredde, udvikling og breddeudvalg: 3.532
Eliteaktiviteter: 3.148
Information, kommunikation og marketing: 0
Kursusudgifter: 164
Vedtægtsbestemt og org. mødevirksomhed: 154
Renteudgifter og kursreguleringer: 0

Årets resultat 2017: tkr. 88

Nøgletal 2017 - aktiver (tkr.)
Anlægsaktiver: 0
Finansielle anlægsaktiver: 0
Varelager: 80
Tilgodehavender: 416
Likvide beholdninger: 2.001
Andre aktiver: 0

Nøgletal 2017 - passiver (tkr.)
Egenkapital: 610
Hensættelser: 0
Kortfristet gæld: 1.887
Langfristet gæld: 0

Strategiaftale med DIF
Spor 1: Vi vil hæve antallet af børn og unge medlemmer via fokuseret rekruttering og efterfølgende fastholdelse
Spor 2: Vi vil skabe bedre talentmiljøer i klubberne
Spor 3: Vi vil være en moderne, mangfoldig kompetent og åben organisation
Spor 4: Vi ønsker at skabe mere foreningsaktivitet i udsatte boligområder gennem foreningsaktivitet

DIF-konsulent: Mikkel Sansone Øhrgaard
DIF bestyrelseskontakt: Niels‐Chr. Levin