Gå direkte til indhold

Danmarks Bokse-Union

Link til forbundets hjemmeside

Sekretariat

Danmarks Bokse-Union
Idrættens Hus
Brøndby Stadion 20
2605 Brøndby
Tlf. 43 26 23 21
dabu@dabu.dk

Idrætter

Aktiviteter
Boksning

Særlige discipliner (Centralt ForeningsRegister)
Ingen

Medlemstal


Pressekontakter

Sekretariatsleder
Marianne Prosch Andersen
Tlf. 43 26 23 21
dabu@dabu.dk
 
Sportschef
Thomas Kyø
Tlf. 20 68 68 44
pugitive@hotmail.com

Bestyrelsesformand

Lars Brovil
Tlf. 40 44 04 78
larsbrovil@dabu.dk
 

Fakta

Nøgletal 2017 - indtægter (tkr.)
DIF: 1.246
Fonde og andre (internationale) organisationer: 0
Klubber, medlemmer, turneringsgebyrer: 743
Kurser: 147
Renteindtægter og kursreguleringer: 12
Sponsorer, rettigheder og entré: 50
Team Danmark: 0
Andre indtægter: 13

Nøgletal 2017 - udgifter (tkr.)
Administration mm: 841
Bredde, udvikling og breddeudvalg: 52
Eliteaktiviteter: 632
Information, kommunikation og marketing: 12
Kursusudgifter: 200
Vedtægtsbestemt og org. mødevirksomhed: 208
Renteudgifter og kursreguleringer: 0

Årets resultat 2017: tkr. 266


Nøgletal 2017 - aktiver (tkr.)
Anlægsaktiver: 0
Finansielle anlægsaktiver: 387
Varelager: 0
Tilgodehavender: 12
Likvide beholdninger: 1.543
Andre aktiver: 0

Nøgletal 2017 - passiver (tkr.)
Egenkapital: 1.606
Hensættelser: 0
Kortfristet gæld: 336
Langfristet gæld: 0

Strategiaftale med DIF
Spor 1: Vi vil udvikle og styrke talentudviklingen i dansk boksning.
 
DIF-konsulent: Liselotte Byrnak 
DIF bestyrelseskontakt: Niels Nygaard