Gå direkte til indhold

Danmarks Bowling Forbund

Link til forbundets hjemmeside

Sekretariat

Danmarks Bowling Forbund
Idrættens Hus
Brøndby Stadion 20
2605 Brøndby
Tlf. 43 26 29 11
kontor@bowlingsport.dk

Idrætter

Aktiviteter
Bowling

Særlige discipliner (Centralt ForeningsRegister)
Ingen

Medlemstal


Pressekontakter

Sekretariatsleder
Administrationschef Jan Donde
Tlf. 22 27 47 53
jdo@bowlingsport.dk
 
Bestyrelsesformand
Torben V. Andersen
Tlf. 21 39 83 07
formand@bowlingsport.dk
 

Fakta

Nøgletal 2017 - indtægter (tkr.)
DIF: 2.339
Fonde og andre (internationale) organisationer: 0
Klubber, medlemmer, turneringsgebyrer: 1.706
Kurser: 0
Renteindtægter og kursreguleringer: 0
Sponsorer, rettigheder og entré: 24
Team Danmark: 1.307
Andre indtægter: 12

Nøgletal 2017 - udgifter (tkr.)
Administration mm: 2.963
Bredde, udvikling og breddeudvalg: 595
Eliteaktiviteter: 1.256
Information, kommunikation og marketing: 20
Kursusudgifter: 0
Vedtægtsbestemt og org. mødevirksomhed: 284
Renteudgifter og kursreguleringer: 0

Årets resultat 2017: tkr. 270

Nøgletal 2017 - aktiver (tkr.)
Anlægsaktiver: 0
Finansielle anlægsaktiver: 0
Varelager: 0
Tilgodehavender: 182
Likvide beholdninger: 2.029
Andre aktiver: 0

Nøgletal 2017 - passiver (tkr.)
Egenkapital: 294
Hensættelser: 0
Kortfristet gæld: 1.917
Langfristet gæld: 0

Team Danmark
Internationalt eliteforbund

Strategiaftale med DIF
Spor 1: Danmarks Bowling Forbund ønsker at styrke arbejdet med fastholdelse og rekruttering af børn og unge gruppen.
Spor 2: Danmarks Bowling Forbund ønsker at styrke arbejdet med reaktivering af tidligere medlemmer fra voksengruppen.
Spor 3: Danmarks Bowling Forbund ønsker at styrke organisationen med fokus på organisationsstruktur og ledelse, samt klubudvikling.
Spor 4: Medfinansiering af Danmarks Bowling Forbund/Team Danmark Masterplan.

DIF-konsulent: Anders Vedel
DIF bestyrelseskontakt: Frans Hjorth Hammer