Gå direkte til indhold

Danmarks Brydeforbund

Link til forbundets hjemmeside

Sekretariat

Danmarks Brydeforbund
Idrættens Hus
Brøndby Stadion 20
2605 Brøndby
Tlf. 42 23 24 80
info@brydning.dk

Idrætter

Aktiviteter
Brydning

Særlige discipliner (Centralt ForeningsRegister)
Ingen

Medlemstal


Pressekontakter

Presseansvarlig 
Erik Nyblom
Tlf. 22 46 79 29
erik.nyblom@gmail.com
 
Sportschef
Thor H. Pedersen
Tlf. 20 46 67 40
t.hyllegaard@gmail.com

Bestyrelsesformand

Palle Nielsen
Tlf. 42 23 24 80
pani0411@gmail.com
 

Fakta

Nøgletal 2017 - indtægter (tkr.)
DIF: 1.573
Fonde og andre (internationale) organisationer: 0
Klubber, medlemmer, turneringsgebyrer: 407
Kurser: 0
Renteindtægter og kursreguleringer: 7
Sponsorer, rettigheder og entré: 12
Team Danmark: 600
Andre indtægter: 577

Nøgletal 2017 - udgifter (tkr.)
Administration mm: 408
Bredde, udvikling og breddeudvalg: 632
Eliteaktiviteter: 2.279
Information, kommunikation og marketing: 44
Kursusudgifter: 55
Vedtægtsbestemt og org. mødevirksomhed: 62
Renteudgifter og kursreguleringer: 0

Årets resultat 2017: tkr. -304


Nøgletal 2017 - aktiver (tkr.)
Anlægsaktiver: 0
Finansielle anlægsaktiver: 387
Varelager: 0
Tilgodehavender: 132
Likvide beholdninger: 300
Andre aktiver: 0

Nøgletal 2017 - passiver (tkr.)
Egenkapital: 254
Hensættelser: 0
Kortfristet gæld: 565
Langfristet gæld: 0

Team Danmark
Internationalt eliteforbund

Strategiaftale med DIF
Spor 1: Vi vil rekruttere og fastholde børn og unge i alderen 4-21 år.
Spor 2: Team Danmark spor med henvisning til Masterplanen.
 
DIF-konsulent: Liselotte Byrnak
DIF bestyrelseskontakt: Bent Clausen