Gå direkte til indhold

Danmarks Cykle Union

Link til forbundets hjemmeside

Sekretariat

Danmarks Cykle Union
Idrættens Hus
Brøndby Stadion 20
2605 Brøndby
Tlf. 43 26 28 02
dcu@dcu-cykling.dk

Idrætter

Aktiviteter
Cykling

Særlige discipliner (Centralt ForeningsRegister)
Motionscykling
Terræncykling/Cross/MTB

Medlemstal


Pressekontakter

Sekretariatsleder
Administrationschef Jens-Erik Majlund
Tlf. 21 45 58 29
jens.erik.majlund@dcu-cykling.dk
 
Kommunikations- og presseansvarlig
Morten Anderson
Tlf. 31 31 90 33
moa@dcu-cykling.dk

Bestyrelsesformand

Henrik Jess Jensen
Tlf. 
henrik.jess.jensen@dcu-cykling.dk
 

Fakta

Nøgletal 2017 - indtægter (tkr.)
DIF: 3.774
Fonde og andre (internationale) organisationer: 0
Klubber, medlemmer, turneringsgebyrer: 6.198
Kurser: 118
Renteindtægter og kursreguleringer: 0
Sponsorer, rettigheder og entré: 2.135
Team Danmark: 5.959
Andre indtægter: 0

Nøgletal 2017 - udgifter (tkr.)
Administration mm: 3.479
Bredde, udvikling og breddeudvalg: 2.154
Eliteaktiviteter: 9.779
Information, kommunikation og marketing: 439
Kursusudgifter: 139
Vedtægtsbestemt og org. mødevirksomhed: 126
Renteudgifter og kursreguleringer: 802

Årets resultat 2017: tkr. 1266

Nøgletal 2017 - aktiver (tkr.)
Anlægsaktiver: 11
Finansielle anlægsaktiver: 0
Varelager: 0
Tilgodehavender: 475
Likvide beholdninger: 5.280
Andre aktiver: 0

Nøgletal 2017 - passiver (tkr.)
Egenkapital: 1.253
Hensættelser: 834
Kortfristet gæld: 4.783
Langfristet gæld:1.402

Team Danmark
Verdensklasseforbund

Strategiaftale med DIF
Spor 1: Samarbejde med Team Danmark om Masterplan.
Spor 2: Udvikling af politiske og administrative niveau.
Spor 3: Flere voksne cykelmotionister (BVDFL).
Spor 4: Nye medlemmer i aldersgruppen 8 – 20.

DIF-konsulent: Mikkel Sansone Øhrgaard
DIF bestyrelseskontakt: Bent Clausen