Gå direkte til indhold

Danmarks Gymnastik Forbund

Link til forbundets hjemmeside

Sekretariat

Danmarks Gymnastik Forbund
Idrættens Hus
Brøndby Stadion 20
2605 Brøndby
Tlf. 43 26 26 01
info@gymdanmark.dk

Idrætter

Aktiviteter
Gymnastik
Fitness

Særlige discipliner (Centralt ForeningsRegister)
Trampolin
Tumbling
Rytmisk Gymnastik/Grand Ptix
Springgymnastik/Team Gym
Rope skipping

Medlemstal


Pressekontakter

Sekretariatsleder
Direktør Ditte Okholm-Naut
Tlf. 40 76 40 47
aja@gymdanmark.dk
 
Bestyrelsesformand
Anders Jacobsen
Tlf. 51 44 06 93
aja@gymdanmark.dk
 

Fakta

Nøgletal 2017 - indtægter (tkr.)
DIF: 9.711
Fonde og andre (internationale) organisationer: 0
Klubber, medlemmer, turneringsgebyrer: 12.942
Kurser: 1.088
Renteindtægter og kursreguleringer: 86
Sponsorer, rettigheder og entré: 673
Team Danmark: 0
Andre indtægter: 163

Nøgletal 2017 - udgifter (tkr.)
Administration mm: 8.292
Bredde, udvikling og breddeudvalg: 6.188
Eliteaktiviteter: 2.255
Information, kommunikation og marketing: 235
Kursusudgifter: 1.322
Vedtægtsbestemt og org. mødevirksomhed: 810
Renteudgifter og kursreguleringer: 23

Årets resultat 2017: tkr. 5.538


Nøgletal 2017 - aktiver (tkr.)
Anlægsaktiver: 357
Finansielle anlægsaktiver: 3.201
Varelager: 0
Tilgodehavender: 1.243
Likvide beholdninger: 8.174
Andre aktiver: 9

Nøgletal 2017 - passiver (tkr.)
Egenkapital: 7.687
Hensættelser: 678
Kortfristet gæld: 4.619
Langfristet gæld: 0

Strategiaftale med DIF
Spor 1: Vi vil udvikle organisationen, så vi får mere gymnastik for pengene
Spor 2: BDFL Vi vil sikre at flere voksne bruger gymnastikforeningerne som træningstilbud
Spor 3: Vi vil have dygtigere trænere, og derfor vil vi udvikle uddannelses- og kompetenceforløb i vores discipliner
Spor 4: Vi vil styrke talenttræningsmiljøet i foreningerne
Spor 5: Vi vil gøre flere af vores foreninger aktive i vores tilbud

DIF-konsulent: Martin Borch
DIF bestyrelseskontakt: Tine Teilmann