Gå direkte til indhold

Danmarks Sportsdanserforbund

Link til forbundets hjemmeside

Sekretariat

Danmarks Sportsdanserforbund
Idrættens Hus
Brøndby Stadion 20
2605 Brøndby
Tlf. 40 76 61 47
info@sportsdans.dk

Idrætter

Aktiviteter
Dans

Særlige discipliner (Centralt ForeningsRegister)
Folkedans
Standarddansk
Rock-n Roll

Medlemstal

Pressekontakter

Bestyrelsesformand 
Karen Pedersen
Tlf. 40 76 61 47
formand@sportsdans.dk
 
Næstformand
Thomas Nielsen
Tlf. 
naestformand@sportsdans.dk

Fakta

Nøgletal 2017 - indtægter (tkr.)
DIF: 2.182
Fonde og andre (internationale) organisationer: 0
Klubber, medlemmer, turneringsgebyrer: 46
Kurser: 0
Renteindtægter og kursreguleringer: 0
Sponsorer, rettigheder og entré: 0
Team Danmark: 1.121
Andre indtægter: 0
 
Nøgletal 2017 - udgifter (tkr.)
Administration mm: 249
Bredde, udvikling og breddeudvalg: 1.004
Eliteaktiviteter: 1.798
Information, kommunikation og marketing: 20
Kursusudgifter: 0
Vedtægtsbestemt og org. mødevirksomhed: 94
Renteudgifter og kursreguleringer: 0
 
Årets resultat 2017: tkr. 184

Nøgletal 2017 - aktiver (tkr.)
Anlægsaktiver: 0
Finansielle anlægsaktiver: 0
Varelager: 0
Tilgodehavender: 21
Likvide beholdninger: 1.647
Andre aktiver: 0

Nøgletal 2017 - passiver (tkr.)
Egenkapital: 1.094
Hensættelser: 0
Kortfristet gæld: 574
Langfristet gæld: 0

Team Danmark
Internationalt eliteforbund

Strategiaftale med DIF
Spor 1: Vi vil udvikle en fællesorganisation for al dans i Danmark
Spor 2: Vi vil udvikle dansesportens aktiviteter for at fastholde medlemmerne
Spor 3: DS Elite – Team Danmark aftale
 
DIF-konsulent: Liselotte Byrnak
DIF bestyrelseskontakt: Niels‐Chr. Levin