Gå direkte til indhold

Dansk Atletik Forbund

Link til forbundets hjemmeside

Sekretariat

Dansk Atletik Forbund
Idrættens Hus
Brøndby Stadion 20
2605 Brøndby
Tlf. 43 26 23 08
daf@dansk-atletik.dk

Idrætter

Aktiviteter
Atletik
Gang
Løb

Særlige discipliner (Centralt ForeningsRegister)
Gang
Stavgang
Baneløb
Cross-landevejsløb

Medlemstal


Pressekontakter

Sekretariatsleder
Direktør Jakob Larsen
Tlf. 29 44 43 32
jal@dansk-atletik.dk
 
Kommunikationschef
Henriette Leth Nielsen
Tlf. 20 15 22 20
henriette@dansk-atletik.dk

Bestyrelsesformand

Karsten Munkvad
Tlf. 40 25 14 64
karsten@munkvad.dk
 

Fakta

Nøgletal 2017 - indtægter (tkr.)
DIF: 6.748
Fonde og andre (internationale) organisationer: 0
Klubber, medlemmer, turneringsgebyrer: 13.304
Kurser: 52
Renteindtægter og kursreguleringer: 0
Sponsorer, rettigheder og entré: 0
Team Danmark: 0
Andre indtægter: 1.824

Nøgletal 2017 - udgifter (tkr.)
Administration mm: 1.907
Bredde, udvikling og breddeudvalg: 13.454
Eliteaktiviteter: 5.500
Information, kommunikation og marketing: 399
Kursusudgifter: 0
Vedtægtsbestemt og org. mødevirksomhed: 272
Renteudgifter og kursreguleringer: 0

Årets resultat 2017: tkr. 396

Nøgletal 2017 - aktiver (tkr.)
Anlægsaktiver: 0
Finansielle anlægsaktiver: 0
Varelager: 340
Tilgodehavender: 3.171
Likvide beholdninger: 7.336
Andre aktiver: 0

Nøgletal 2017 - passiver (tkr.)
Egenkapital: 730
Hensættelser: 0
Kortfristet gæld: 10.117
Langfristet gæld: 0

Team Danmark
Internationalt eliteforbund
 
Strategiaftale med DIF
Spor 1: Flere konkurrenceudøvere i alderen 12-29 år og færre ”sorte pletter” på atletik landkortet
Spor 2: Vi vil opnå et eliteniveau, der som minimum svarer til befolkningens størrelse.
Spor 3: BDFL Flere løbere i og udenfor forening
Spor 4: Alle skal dyrke atletik i skolen (Skole OL)
Spor 5: Strategisk eventarbejde nationalt og internationalt

DIF-konsulent: Martin Borch
DIF bestyrelseskontakt: Hans Natorp