Gå direkte til indhold

Dansk Boldspil-Union

Link til forbundets hjemmeside

Sekretariat

Dansk Boldspil-Union
DBU Allé 1
2605 Brøndby
Tlf. 43 26 22 22
dbu@dbu.dk

Idrætter

Aktiviteter
Fodbold

Særlige discipliner (Centralt ForeningsRegister)
Futsal
Udefodbold
Indefodbold

Medlemstal


Pressekontakter

Sekretariatsleder
Konst. adm. direktør Kenneth Reeh
Tlf. 43 26 22 39
reeh@dbu.dk
 
Elitechef
Kim Hallberg
Tlf. 43 26 22 38
khal@dbu.dk

Bestyrelsesformand

Jesper Møller Christensen
Tlf.
jemo@dbu.dk
 

Fakta

Nøgletal 2017 - indtægter (tkr.)
DIF: 17.233
Fonde og andre (internationale) organisationer: 55.673
Klubber, medlemmer, turneringsgebyrer: 23.325
Kurser: 21.932
Renteindtægter og kursreguleringer: 5.870
Sponsorer, rettigheder og entré: 134.553
Team Danmark: 9.200
Andre indtægter: 12.039

Nøgletal 2017 - udgifter (tkr.)
Administration mm: 56.357
Bredde, udvikling og breddeudvalg: 61.003
Eliteaktiviteter: 127.666
Information, kommunikation og marketing: 6.582
Kursusudgifter: 21.446
Vedtægtsbestemt og org. mødevirksomhed: 4.887
Renteudgifter og kursreguleringer: 0

Årets resultat 2017: tkr. 1.884

Nøgletal 2017 - aktiver (tkr.)
Anlægsaktiver: 34.349
Finansielle anlægsaktiver: 12.781
Varelager: 441
Tilgodehavender: 61.122
Likvide beholdninger: 175.802
Andre aktiver: 19.556

Nøgletal 2017 - passiver (tkr.)
Egenkapital: 135.752
Hensættelser: 19.555
Kortfristet gæld: 148.744
Langfristet gæld: 0

Team Danmark
Internationalt eliteforbund

Strategiaftale med DIF
Spor 1: Vi vil have flere teenagere i fodboldklubberne
Spor 2: Vi vil have flere voksenmotionsspillere i fodboldklubberne
Spor 3: Vi vil gøre fodbold mere tilgængeligt for alle børn i skoler og boligområder
Spor 4: Fodbold for piger under 13 år
Spor 5: Vi vil fremme dansk fodbolds interesser internationalt og præge udviklingen med værdier som åbenhed, gennemsigtighed og good governance
 
DIF-konsulent: Liselotte Byrnak 
DIF bestyrelseskontakt: Niels Nygaard