Gå direkte til indhold

Dansk Curling Forbund

Link til forbundets hjemmeside

Sekretariat

Dansk Curling Forbund
Idrættens Hus
Brøndby Stadion 20
2605 Brøndby
Tlf. 43 26 25 75
info@curling.dk

Idrætter

Aktiviteter
Curling

Særlige discipliner (Centralt ForeningsRegister)
Ingen

Medlemstal


Pressekontakter

Sportschef
Ulrik Schmidt
Tlf. 
us@curling.dk

Bestyrelsesformand

Henrik Christoffersen
Tlf. 
henrik@curling.dk
 

Fakta

Nøgletal 2017 - indtægter (tkr.)
DIF: 870
Fonde og andre (internationale) organisationer: 0
Klubber, medlemmer, turneringsgebyrer: 89
Kurser: 0
Renteindtægter og kursreguleringer: 0
Sponsorer, rettigheder og entré: 0
Team Danmark: 1.074
Andre indtægter: 12

Nøgletal 2017 - udgifter (tkr.)
Administration mm: 19
Bredde, udvikling og breddeudvalg: 303
Eliteaktiviteter: 2.008
Information, kommunikation og marketing: 0
Kursusudgifter: 0
Vedtægtsbestemt og org. mødevirksomhed: 85
Renteudgifter og kursreguleringer: 0

Årets resultat 2017: tkr. -370

Nøgletal 2017 - aktiver (tkr.)
Anlægsaktiver: 0
Finansielle anlægsaktiver: 0
Varelager: 0
Tilgodehavender: 108
Likvide beholdninger: 652
Andre aktiver: 0

Nøgletal 2017 - passiver (tkr.)
Egenkapital: 375
Hensættelser: 226
Kortfristet gæld: 159
Langfristet gæld: 0

Team Danmark
Internationalt eliteforbund

Strategiaftale med DIF
Spor 1: Dansk Curling Forbund vil skabe vækst ved at fastholde eksisterende medlemmer og rekruttere nye i alderen 20-40 år.
Spor 2: Medfinansiering af Team Danmark Masterplan.

DIF-konsulent: Torben Bundgaard
DIF bestyrelseskontakt: Flemming Knudsen