Gå direkte til indhold

Dansk Fægte-Forbund

Link til forbundets hjemmeside

Sekretariat

Dansk Fægte-Forbund
Idrættens Hus
Brøndby Stadion 20
2605 Brøndby
Tlf. 43 26 20 97
dff@faegtning.dk

Idrætter

Aktiviteter
Fægtning

Særlige discipliner (Centralt ForeningsRegister)
Ingen

Medlemstal


Pressekontakter

Sportschef
Laurence Halsted
Tlf. 53 47 09 46
sportschef@faegtning.dk

Bestyrelsesformand

Jan Sylvest Jensen
Tlf. 23 66 43 49
formand@faegtning.dk
 

Fakta

Nøgletal 2017 - indtægter (tkr.)
DIF: 2.296
Fonde og andre (internationale) organisationer: 0
Klubber, medlemmer, turneringsgebyrer: 357
Kurser: 27
Renteindtægter og kursreguleringer: 0
Sponsorer, rettigheder og entré: 100
Team Danmark: 475
Andre indtægter: 234

Nøgletal 2017 - udgifter (tkr.)
Administration mm: 317
Bredde, udvikling og breddeudvalg: 1.894
Eliteaktiviteter: 596
Information, kommunikation og marketing: 0
Kursusudgifter: 169
Vedtægtsbestemt og org. mødevirksomhed: 107
Renteudgifter og kursreguleringer: 0

Årets resultat 2017: tkr. 406

Nøgletal 2017 - aktiver (tkr.)
Anlægsaktiver: 0
Finansielle anlægsaktiver: 0
Varelager: 23
Tilgodehavender: 41
Likvide beholdninger: 575
Andre aktiver: 0

Nøgletal 2017 - passiver (tkr.)
Egenkapital: 163
Hensættelser: 0
Kortfristet gæld: 476
Langfristet gæld: 0

Strategiaftale med DIF
Spor 1: Flere fægtere - mere end 2000 medlemmer i 2021. 
Spor 2: Bedre talentmiljøer og udvikling af sportsligt setup – Talent – og elitearbejde. 
Spor 3: En tidssvarende organisationsstruktur og et stærkt frivilligt engagement.

DIF-konsulent: Mikkel Sansone Øhrgaard
DIF bestyrelseskontakt: Niels‐Chr. Levin