Gå direkte til indhold

Dansk Faldskærms Union

Link til forbundets hjemmeside

Sekretariat

Dansk Faldskærms Union
Idrættens Hus
Brøndby Stadion 20
2605 Brøndby
Tlf. 43 26 27 77
dfu@dfu.dk

Idrætter

Aktiviteter
Faldskærmsudspring

Særlige discipliner (Centralt ForeningsRegister)
Ingen

Medlemstal


Pressekontakter

Sekretariatsleder
Nikolaj Larsen
Tlf. 23 44 20 19
nnl@dfu.dk

Bestyrelsesformand

Flemming Olsson
Tlf. 40 81 41 34
formand@dfu.dk
 

Fakta

Nøgletal 2017 - indtægter (tkr.)
DIF: 1.425
Fonde og andre (internationale) organisationer: 0
Klubber, medlemmer, turneringsgebyrer: 1.613
Kurser: 0
Renteindtægter og kursreguleringer: 7
Sponsorer, rettigheder og entré: 0
Team Danmark: 0
Andre indtægter: 33

Nøgletal 2017 - udgifter (tkr.)
Administration mm: 1.027
Bredde, udvikling og breddeudvalg: 602
Eliteaktiviteter: 0
Information, kommunikation og marketing: 0
Kursusudgifter: 0
Vedtægtsbestemt og org. mødevirksomhed: 1.489
Renteudgifter og kursreguleringer: 0

Årets resultat 2017: tkr. -40

Nøgletal 2017 - aktiver (tkr.)
Anlægsaktiver: 0
Finansielle anlægsaktiver: 0
Varelager: 12
Tilgodehavender: 243
Likvide beholdninger: 2.312
Andre aktiver: 0

Nøgletal 2017 - passiver (tkr.)
Egenkapital: 2.086
Hensættelser: 62
Kortfristet gæld: 419
Langfristet gæld: 0

Strategiaftale med DIF
Spor 1: DFU vil vækste igennem fastholdelse af klubber og medlemmer
Spor 2: DFU vil fastholde, udvikle og optimere antallet af faciliteter
Spor 3: DFU vil udvikle instruktøruddannelse og sikkerhed som største og vigtigste faktorer
Spor 4: DFU vil styrke den røde tråd fra talent til elite

DIF-konsulent: Anne Birgitte Madsen
DIF bestyrelseskontakt: Lotte Büchert