Gå direkte til indhold

Dansk Håndbold Forbund

Link til forbundets hjemmeside

Sekretariat

Dansk Håndbold Forbund
Idrættens Hus
Brøndby Stadion 20
2605 Brøndby
Tlf. 43 26 24 00
dhf@dhf.dk

Idrætter

Aktiviteter
Håndbold

Særlige discipliner (Centralt ForeningsRegister)
Strandhåndbold

Medlemstal


Pressekontakter

Sekretariatsleder
Generalsekretær Morten Stig Christensen
Tlf. 40 55 66 72
moc@dhf.dk
 
Sportschef
Morten Henriksen
Tlf. 21 40 85 67
mhn@dhf.dk

Bestyrelsesformand

Per Bertelsen
Tlf. 21 48 06 66
per.bertelsen@dhf.dk
 

Fakta

Nøgletal 2017 - indtægter (tkr.)
DIF: 8.935
Fonde og andre (internationale) organisationer: 2.601
Klubber, medlemmer, turneringsgebyrer: 14.700
Kurser: 2.012
Renteindtægter og kursreguleringer: 382
Sponsorer, rettigheder og entré: 48.986
Team Danmark: 11.800
Andre indtægter: 46

Nøgletal 2017 - udgifter (tkr.)
Administration mm: 15.837
Bredde, udvikling og breddeudvalg: 16.641
Eliteaktiviteter: 35.270
Information, kommunikation og marketing: 14.213
Kursusudgifter: 2.046
Vedtægtsbestemt og org. mødevirksomhed: 2.052
Renteudgifter og kursreguleringer: 0

Årets resultat 2017: tkr. 3.403

Nøgletal 2017 - aktiver (tkr.)
Anlægsaktiver: 0
Finansielle anlægsaktiver: 39.801
Varelager: 0
Tilgodehavender: 8.642
Likvide beholdninger: 9.172
Andre aktiver: 0

Nøgletal 2017 - passiver (tkr.)
Egenkapital: 17.234
Hensættelser: 14.530
Kortfristet gæld: 25.851
Langfristet gæld: 0

Team Danmark
Verdensklasseforbund

Strategiaftale med DIF
Spor 1: Rekruttering af børn 2-12 år
Spor 2: Rekruttering/genrekruttering af flere medlemmer i aldersgruppen 19-59 år
Spor 3: Øget international indflydelse
 
DIF-konsulent: Søren Skaastrup Frydendal
DIF bestyrelseskontakt: Thomas Bach