Gå direkte til indhold

Dansk Hockey Union

Link til forbundets hjemmeside

Sekretariat

Dansk Hockey Union
Idrættens Hus
Brøndby Stadion 20
2605 Brøndby
Tlf. 43 26 23 75
dhu@dk-hockey.dk

Idrætter

Aktiviteter
Hockey

Særlige discipliner (Centralt ForeningsRegister)
Ingen

Medlemstal


Pressekontakter

Bestyrelsesformand
Peter Nordam
Tlf. 
peterdhu@hotmail.com
 

Fakta

Nøgletal 2017 - indtægter (tkr.)
DIF: 519
Fonde og andre (internationale) organisationer: 0
Klubber, medlemmer, turneringsgebyrer: 121
Kurser: 0
Renteindtægter og kursreguleringer: 0
Sponsorer, rettigheder og entré: 0
Team Danmark: 0
Andre indtægter: 38

Nøgletal 2017 - udgifter (tkr.)
Administration mm: 361
Bredde, udvikling og breddeudvalg: 193
Eliteaktiviteter: 115
Information, kommunikation og marketing: 0
Kursusudgifter: 0
Vedtægtsbestemt og org. mødevirksomhed: 15
Renteudgifter og kursreguleringer: 0

Årets resultat 2017: tkr. -6

Nøgletal 2017 - aktiver (tkr.)
Anlægsaktiver: 0
Finansielle anlægsaktiver: 0
Varelager: 0
Tilgodehavender: 0
Likvide beholdninger: 277
Andre aktiver: 0

Nøgletal 2017 - passiver (tkr.)
Egenkapital: 223
Hensættelser: 0
Kortfristet gæld: 54
Langfristet gæld: 0

Strategiaftale med DIF
Spor 1: DHU ønsker at styrke organisationen yderligere med fokus på at gøre den endnu mere effektiv og transparent.
Spor 2: DHU vil understøtte udviklingen af klubber med fokus på rekruttering og fastholdelse af de 4-18 årige.
 
DIF-konsulent: Liselotte Byrnak
DIF bestyrelseskontakt: Lotte Büchert