Gå direkte til indhold

Dansk Judo og Ju-Jitsu Union

Link til forbundets hjemmeside

Sekretariat

Dansk Judo og Ju-Jitsu Union
Idrættens Hus
Brøndby Stadion 20
2605 Brøndby
Tlf. 43 26 29 30
dju@dju.dk

Idrætter

Aktiviteter
Judo, Ju-jitsu

Særlige discipliner (Centralt ForeningsRegister)
Ju-jitsu

Medlemstal


Pressekontakter

Unionsformand 
Thomas Bengtsen
Tlf. 
thomas@dju.dk
 
Formand, Judo Danmark
Martin Kirkhammer
Tlf. 
martin.kirkhammer@dju.dk

Formand, Ju-Jitsu Danmark
 
Lisbeth Hansen
Tlf. 20 31 99 32
lisbeth.hansen@ju-jitsu.dk
 

Fakta

Nøgletal 2017 - indtægter (tkr.)
DIF: 3.475
Fonde og andre (internationale) organisationer: 0
Klubber, medlemmer, turneringsgebyrer: 1.389
Kurser: 77
Renteindtægter og kursreguleringer: 49
Sponsorer, rettigheder og entré: 0
Team Danmark: 0
Andre indtægter: 114

Nøgletal 2017 - udgifter (tkr.)
Administration mm: 1.470
Bredde, udvikling og breddeudvalg: 1.727
Eliteaktiviteter: 1.668
Information, kommunikation og marketing: 65
Kursusudgifter: 215
Vedtægtsbestemt og org. mødevirksomhed: 259
Renteudgifter og kursreguleringer: 0

Årets resultat 2017: tkr. -300

Nøgletal 2017 - aktiver (tkr.)
Anlægsaktiver: 0
Finansielle anlægsaktiver: 0
Varelager: 36
Tilgodehavender: 5
Likvide beholdninger: 3.308
Andre aktiver: 0

Nøgletal 2017 - passiver (tkr.)
Egenkapital: 2.870
Hensættelser: 0
Kortfristet gæld: 479
Langfristet gæld: 0

Strategiaftale med DIF
Spor 1: Klub og organisation
Spor 2: Talent og elite
Spor 3: Vækst

DIF-konsulent: Nicklas Bjaaland
DIF bestyrelseskontakt: Tine Teilmann