Gå direkte til indhold

Dansk Kano og Kajak Forbund

Link til forbundets hjemmeside

Sekretariat

Dansk Kano og Kajak Forbund
Idrættens Hus
Brøndby Stadion 20
2605 Brøndby
Tlf. 43 26 20 94
dkf@kano-kajak.dk

Idrætter

Aktiviteter
Kano/Kajak

Særlige discipliner (Centralt ForeningsRegister)
Kano
SupBoards

Medlemstal


Pressekontakter

Direktør 
Christian Jacobsen
Tlf. 20 81 54 72
christian.jacobsen@kano-kajak.dk
 
Pressechef
Lars Bo Nielsen
Tlf. 21 23 88 56
lars.bo@kano-kajak.dk

Bestyrelsesformand

Ole Tikjøb
Tlf. 
ole.tikjob@kano-kajak.dk
 

Fakta

Nøgletal 2017 - indtægter (tkr.)
DIF: 5.234
Fonde og andre (internationale) organisationer: 60
Klubber, medlemmer, turneringsgebyrer: 5.197
Kurser: 613
Renteindtægter og kursreguleringer: 0
Sponsorer, rettigheder og entré: 394
Team Danmark: 3.820
Andre indtægter: 327

Nøgletal 2017 - udgifter (tkr.)
Administration mm: 3.465
Bredde, udvikling og breddeudvalg: 4.081
Eliteaktiviteter: 7.450
Information, kommunikation og marketing: 235
Kursusudgifter: 1.141
Vedtægtsbestemt og org. mødevirksomhed: 406
Renteudgifter og kursreguleringer: 0

Årets resultat 2017: tkr. -1.133

Nøgletal 2017 - aktiver (tkr.)
Anlægsaktiver: 412
Finansielle anlægsaktiver: 1.162
Varelager: 0
Tilgodehavender: 969
Likvide beholdninger: 883
Andre aktiver: 0

Nøgletal 2017 - passiver (tkr.)
Egenkapital: 585
Hensættelser: 0
Kortfristet gæld: 2.841
Langfristet gæld: 0

Team Danmark
Verdensklasseforbund

Strategiaftale med DIF
Spor 1: DKF vil skabe bedre ro- kano-og kajak faciliteter og en endnu bedre adgang til vand for den organiserede idræt.
Spor 2: DKF ønsker at styrke alsidigheden i klubberne og udvikle discipliner i det tempo de opstår. DKF ønsker at blive en stærkere og mere kompetent partner for klubber, myndigheder og institutioner
Spor 3: BDFL Flere dyrker motion og friluftsliv
Spor 4: Endnu bedre talentudvikling

DIF-konsulent: Søren Skaastrup Frydendal
DIF bestyrelseskontakt: Niels‐Chr. Levin