Gå direkte til indhold

Dansk Kegle Forbund

Link til forbundets hjemmeside

Sekretariat

Dansk Kegle Forbund
Idrættens Hus
Brøndby Stadion 20
2605 Brøndby
Tlf. 43 26 23 46
ninepin@kegler.dk

Idrætter

Aktiviteter
Kegler

Særlige discipliner (Centralt ForeningsRegister)
Ingen

Medlemstal


Pressekontakter

Bestyrelsesformand
Marita Geinitz
Tlf.
marita.geinitz@gmail.com
 

Fakta

Nøgletal 2017 - indtægter (tkr.)
DIF: 1.468
Fonde og andre (internationale) organisationer: 0
Klubber, medlemmer, turneringsgebyrer: 46
Kurser: 0
Renteindtægter og kursreguleringer: 40
Sponsorer, rettigheder og entré: 0
Team Danmark: 0
Andre indtægter: 7

Nøgletal 2017 - udgifter (tkr.)
Administration mm: 289
Bredde, udvikling og breddeudvalg: 422
Eliteaktiviteter: 587
Information, kommunikation og marketing: 138
Kursusudgifter: 0
Vedtægtsbestemt og org. mødevirksomhed: 0
Renteudgifter og kursreguleringer: 0

Årets resultat 2017: tkr. 125

Nøgletal 2017 - aktiver (tkr.)
Anlægsaktiver: 0
Finansielle anlægsaktiver: 1.512
Varelager: 0
Tilgodehavender: 23
Likvide beholdninger: 212
Andre aktiver: 0

Nøgletal 2017 - passiver (tkr.)
Egenkapital: 1.725
Hensættelser: 0
Kortfristet gæld: 22
Langfristet gæld: 0

Strategiaftale med DIF
Spor 1: Vi vil fastholde eksisterende medlemmer i aldersgruppen 25 - 59 år.
Spor 2: Vi vil rekruttere nye medlemmer i aldersgruppen + 40 år.
Spor 3: Vi vil udvikle forbundets synlighed og kommunikation.

DIF-konsulent: Nina Bundgaard
DIF bestyrelseskontakt: Thomas Bach