Gå direkte til indhold

Dansk Klatreforbund

Link til forbundets hjemmeside

Sekretariat

Dansk Klatreforbund
Idrættens Hus
Brøndby Stadion 20
2605 Brøndby
Tlf. 51 90 87 30
forbund@klatreforbund.dk

Idrætter

Aktiviteter
Klatring

Særlige discipliner (Centralt ForeningsRegister)
Ingen

Medlemstal


Pressekontakter

Sekretariatsleder
Generalsekretær Lotte Molsing
Tlf. 27268982
lotte@klatreforbund.dk
 
Bestyrelsesformand
Nicolai Ørum-Petersen
Tlf. 28 43 50 56
c.nicolai@live.dk
 

Fakta

Nøgletal 2017 - indtægter (tkr.)
DIF: 2.695
Fonde og andre (internationale) organisationer: 0
Klubber, medlemmer, turneringsgebyrer: 698
Kurser: 186
Renteindtægter og kursreguleringer: 0
Sponsorer, rettigheder og entré: 0
Team Danmark: 0
Andre indtægter: 96

Nøgletal 2017 - udgifter (tkr.)
Administration mm: 1.136
Bredde, udvikling og breddeudvalg: 1.908
Eliteaktiviteter: 321
Information, kommunikation og marketing: 228
Kursusudgifter: 436
Vedtægtsbestemt og org. mødevirksomhed: 178
Renteudgifter og kursreguleringer: 0

Årets resultat 2017: tkr. -532

Nøgletal 2017 - aktiver (tkr.)
Anlægsaktiver: 0
Finansielle anlægsaktiver: 17
Varelager: 34
Tilgodehavender: 39
Likvide beholdninger: 926
Andre aktiver: 0

Nøgletal 2017 - passiver (tkr.)
Egenkapital: 145
Hensættelser: 0
Kortfristet gæld: 871
Langfristet gæld: 0

Strategiaftale med DIF
Spor 1: Vi vil etablere flere boulder- og klatrecentre.
Spor 2: Vi vil udvikle og styrke vores klubber.
Spor 3: Vi vil udvikle og afholde flere aktiviteter for voksne motionister.
Spor 4: Vi vil udvikle talentudviklingsmiljøer for unge under 25 år.
 
DIF-konsulent: Jakob Ovesen
DIF bestyrelseskontakt: Lotte Büchert