Gå direkte til indhold

Dansk Ride Forbund

Link til forbundets hjemmeside

Sekretariat

Dansk Ride Forbund
Idrættens Hus
Brøndby Stadion 20
2605 Brøndby
Tlf. 43 26 28 28
info@rideforbund.dk

Idrætter

Aktiviteter
Ridning

Særlige discipliner (Centralt ForeningsRegister)
Dressur

Medlemstal

Pressekontakter

Generalsekretær 
Morten Schram Rodtwitt
Tlf. 29 39 09 16
mro@rideforbund.dk 
 
Sport- og servicechef
Anne Silfwander
Tlf. 20 44 66 21
asi@rideforbund.dk

Bestyrelsesformand

Ulf Helgstrand
Tlf. 28 26 08 65
uh@rideforbund.dk
 

Fakta

Nøgletal 2017 - indtægter (tkr.)
DIF: 4.704
Fonde og andre (internationale) organisationer: 0
Klubber, medlemmer, turneringsgebyrer: 17.333
Kurser: 972
Renteindtægter og kursreguleringer: 3
Sponsorer, rettigheder og entré: 2.596
Team Danmark: 1.119
Andre indtægter: 883
 
Nøgletal 2017 - udgifter (tkr.)
Administration mm: 18.610
Bredde, udvikling og breddeudvalg: 1.708
Eliteaktiviteter: 6.850
Information, kommunikation og marketing: 1.619
Kursusudgifter: 1.650
Vedtægtsbestemt og org. mødevirksomhed: 830
Renteudgifter og kursreguleringer: 0

Årets resultat 2017: tkr. -3.643

Nøgletal 2017 - aktiver (tkr.)
Anlægsaktiver: 1.348
Finansielle anlægsaktiver: 152
Varelager: 43
Tilgodehavender: 694
Likvide beholdninger: 6.436
Andre aktiver: 0
 
Nøgletal 2017 - passiver (tkr.)
Egenkapital: 2.710
Hensættelser: 1.786
Kortfristet gæld: 3.990
Langfristet gæld: 0

Team Danmark
Internationalt eliteforbund

Strategiaftale med DIF
Spor 1: Rekruttering af nye medlemmer i aldersgruppen 6-18 år
Spor 2: Fastholdelse af elevskoleryttere (6-16 år) og ryttere med egen hest
Spor 3: DRF vil styrke frivilligheden i klubberne og øge antallet af frivillige
Spor 4: Elitearbejde – Team Danmark aftale
Spor 5: Vi vil styrke og udvikle natur- og motionsrytteres adgang til naturen
 
DIF-konsulent: Pernille Løvengreen
DIF bestyrelseskontakt: Christian Pedersen