Gå direkte til indhold

Dansk Rugby Union

Link til forbundets hjemmeside

Sekretariat

Dansk Rugby Union
Idrættens Hus
Brøndby Stadion 20
2605 Brøndby
Tlf. 43 26 28 00
info@rugby.dk

Idrætter

Aktiviteter
Rugby

Særlige discipliner (Centralt ForeningsRegister)
Ingen

Medlemstal

Pressekontakter

Sportschef
Mikael Lai Rasmussen
Tlf. 60 13 82 25

Bestyrelsesformand

Jens Aage Skare Nielsen
Tlf. 31 31 44 00
 

Fakta

Nøgletal 2017 - indtægter (tkr.)
DIF: 1.706
Fonde og andre (internationale) organisationer: 487
Klubber, medlemmer, turneringsgebyrer: 390
Kurser: 0
Renteindtægter og kursreguleringer: 1
Sponsorer, rettigheder og entré: 205
Team Danmark: 0
Andre indtægter: 16
 
Nøgletal 2017 - udgifter (tkr.)
Administration mm: 1.559
Bredde, udvikling og breddeudvalg: 306
Eliteaktiviteter: 1.049
Information, kommunikation og marketing: 0
Kursusudgifter: 0
Vedtægtsbestemt og org. mødevirksomhed: 0
Renteudgifter og kursreguleringer: 0

Årets resultat 2017: tkr. -109

Nøgletal 2017 - aktiver (tkr.)
Anlægsaktiver: 0
Finansielle anlægsaktiver: 0
Varelager: 6
Tilgodehavender: 109
Likvide beholdninger: 429
Andre aktiver: 0
 
Nøgletal 2017 - passiver (tkr.)
Egenkapital: 94
Hensættelser: 0
Kortfristet gæld: 450
Langfristet gæld: 0

Strategiaftale med DIF
Spor 1: Udvikling af sporten via Touch Rugby
Spor 2: Styrkelse af Talent- og eliteudviklingen for aldersgruppen 16-25 år
Spor 3: Forøgelse af antallet af medlemmer med speciel fokus på U6-U14
Spor 4: Prioritering af DRU's internationale indflydelse

DIF-konsulent: Nicklas Bjaaland
DIF bestyrelseskontakt: Frans Hjorth Hammer