Gå direkte til indhold

Dansk Skøjte Union

Link til forbundets hjemmeside

Sekretariat

Dansk Skøjte Union
Idrættens Hus
Brøndby Stadion 20
2605 Brøndby
Tlf. 43 26 29 10 / 28 74 82 10
office@danskate.dk

Idrætter

Aktiviteter
Skøjteløb

Særlige discipliner (Centralt ForeningsRegister)
Ingen

Medlemstal


Pressekontakter

Sportskoordinator
Julie Sandsten
Tlf. 22 20 04 16
sp@danskate.dk

Bestyrelsesformand

Camilla Lyngsø
Tlf. 60 10 06 70
cl@danskate.dk
 

Fakta

Nøgletal 2017 - indtægter (tkr.)
DIF: 905
Fonde og andre (internationale) organisationer: 380
Klubber, medlemmer, turneringsgebyrer: 904
Kurser: 0
Renteindtægter og kursreguleringer: 0
Sponsorer, rettigheder og entré: 0
Team Danmark: 0
Andre indtægter: 793
 
Nøgletal 2017 - udgifter (tkr.)
Administration mm: 1.064
Bredde, udvikling og breddeudvalg: 682
Eliteaktiviteter: 906
Information, kommunikation og marketing: 0
Kursusudgifter: 318
Vedtægtsbestemt og org. mødevirksomhed: 148
Renteudgifter og kursreguleringer: 13

Årets resultat 2017: tkr. -149

Nøgletal 2017 - aktiver (tkr.)
Anlægsaktiver: 0
Finansielle anlægsaktiver: 0
Varelager: 35
Tilgodehavender: 339
Likvide beholdninger: 2.322
Andre aktiver: 0
 
Nøgletal 2017 - passiver (tkr.)
Egenkapital: 1.918
Hensættelser: 0
Kortfristet gæld: 778
Langfristet gæld: 0

Strategiaftale med DIF
Spor 1: DSU ønsker at styrke fundamentet for skøjtesporten gennem understøttelse af bestyrelsesarbejdet i klubberne under DSU. 
Spor 2: DSU ønsker at styrke træningsmiljøet i kunstskøjteløb for 8-16-årige. 
Spor 3: Rullesport Danmark og Dansk Skøjte Union ønsker i fællesskab at udvikle og sikre et talent- og elitemiljø på Speedskating Inline og Longtrack.
 
DIF-konsulent: Pernille Løvengreen
DIF bestyrelseskontakt: Flemming Knudsen