Gå direkte til indhold

Dansk Skytte Union

Link til forbundets hjemmeside

Sekretariat

Dansk Skytte Union
Idrættens Hus
Brøndby Stadion 20
2605 Brøndby
Tlf. 43 26 23 52
info@skytteunion.dk

Idrætter

Aktiviteter
Skydning

Særlige discipliner (Centralt ForeningsRegister)
Riffel/gevær
Pistol
Flugtskydning

Medlemstal


Pressekontakter

Sekretariatsleder
Generalsekretær Tommy Sørensen
Tlf. 40 11 71 86
tommy_soerensen@skytteunion.dk
 
Sportschef
Linda Andersson
Tlf. 21 66 50 13
linda.andersson@skytteunion.dk

Bestyrelsesformand

John Hansen
Tlf. 30 63 51 13
president@skytteunion.dk
 

Fakta

Nøgletal 2017 - indtægter (tkr.)
DIF: 2.989
Fonde og andre (internationale) organisationer: 11
Klubber, medlemmer, turneringsgebyrer: 1.300
Kurser: 178
Renteindtægter og kursreguleringer: 1
Sponsorer, rettigheder og entré: 20
Team Danmark: 2.581
Andre indtægter: 1.412
 
Nøgletal 2017 - udgifter (tkr.)
Administration mm: 1.653
Bredde, udvikling og breddeudvalg: 1.344
Eliteaktiviteter: 3.907
Information, kommunikation og marketing: 447
Kursusudgifter: 178
Vedtægtsbestemt og org. mødevirksomhed: 708
Renteudgifter og kursreguleringer: 14

Årets resultat 2017: tkr. 241

Nøgletal 2017 - aktiver (tkr.)
Anlægsaktiver: 0
Finansielle anlægsaktiver: 0
Varelager: 34
Tilgodehavender: 77
Likvide beholdninger: 2.683
Andre aktiver: 0
 
Nøgletal 2017 - passiver (tkr.)
Egenkapital: 1.622
Hensættelser: 102
Kortfristet gæld: 1.070
Langfristet gæld: 0

Team Danmark
Internationalt eliteforbund

Strategiaftale med DIF
Spor 1: Vi vil udvikle vores organisation, så den løbende tilpasses vores struktur.
Spor 2: Vi vil udvikle vores organisation, så den løbende tilpasses vores struktur.
Spor 3: Vi vil sikre foreningerne mulighed for at tiltrække og fastholde flere medlemmer og rekruttere og fastholde flere unge aktive skytter af begge køn.


DIF-konsulent: Søren Skaastrup Frydendal
DIF bestyrelseskontakt: Thomas Bach