Gå direkte til indhold

Dansk Sportsdykker Forbund

Link til forbundets hjemmeside

Sekretariat

Dansk Sportsdykker Forbund
Idrættens Hus
Brøndby Stadion 20
2605 Brøndby
Tlf. 43 26 25 60
dsf@sportsdykning.dk

Idrætter

Aktiviteter
Sportsdykning

Særlige discipliner (Centralt ForeningsRegister)
Ingen

Medlemstal


Pressekontakter

Sekretariatsleder
Ingelise Knudsen

Bestyrelsesformand

Jesper Risløv
Tlf. 40 33 50 28
formand@sportsdykning.dk
 

Fakta

Nøgletal 2017 - indtægter (tkr.)
DIF: 955
Fonde og andre (internationale) organisationer: 0
Klubber, medlemmer, turneringsgebyrer: 2.570
Kurser: 256
Renteindtægter og kursreguleringer: 0
Sponsorer, rettigheder og entré: 96
Team Danmark: 0
Andre indtægter: 357
 
Nøgletal 2017 - udgifter (tkr.)
Administration mm: 1.997
Bredde, udvikling og breddeudvalg: 348
Eliteaktiviteter: 613
Information, kommunikation og marketing: 769
Kursusudgifter: 314
Vedtægtsbestemt og org. mødevirksomhed: 287
Renteudgifter og kursreguleringer: 0

Årets resultat 2017: tkr. -94

Nøgletal 2017 - aktiver (tkr.)
Anlægsaktiver: 12
Finansielle anlægsaktiver: 0
Varelager: 509
Tilgodehavender: 63
Likvide beholdninger: 1.415
Andre aktiver: 21
 
Nøgletal 2017 - passiver (tkr.)
Egenkapital: 1.508
Hensættelser: 344
Kortfristet gæld: 168
Langfristet gæld: 0

Strategiaftale med DIF
Spor 1: Vi vil fastholde vores medlemmer i sportsdykning i aldersgruppen 30+.
Spor 2: Vi vil rekruttere uorganiserede sportsdykkere inden for Undervandsjagt.

DIF-konsulent: Nina Bundgaard
DIF bestyrelseskontakt: Bent Clausen