Gå direkte til indhold

Dansk Squash Forbund

 Link to federation website

Sekretariat

Dansk Squash Forbund
Sdr. Boulevard 17A
5000 Odense C
Tlf. 66 19 08 22
squash@dansksquash.dk

Idrætter

Aktiviteter
Squash

Særlige discipliner (Centralt ForeningsRegister)
Ingen

Medlemstal


Pressekontakter

Sportskoordinator 
Rasmus Juul Tander
Tlf. 23 36 20 27
rasmus@dansksquash.dk
 
Landstræner
David McAlpine
Tlf. 28 26 27 08
david@dansksquash.dk

Bestyrelsesformand

Kenneth Plummer
Tlf. 40 42 22 75
kp@ronald.dk
 

Fakta

Nøgletal 2017 - indtægter (tkr.)
DIF: 1.406
Fonde og andre (internationale) organisationer: 0
Klubber, medlemmer, turneringsgebyrer: 450
Kurser: 0
Renteindtægter og kursreguleringer: 0
Sponsorer, rettigheder og entré: 45
Team Danmark: 0
Andre indtægter: 230
 
Nøgletal 2017 - udgifter (tkr.)
Administration mm: 350
Bredde, udvikling og breddeudvalg: 546
Eliteaktiviteter: 1.083
Information, kommunikation og marketing: 8
Kursusudgifter: 0
Vedtægtsbestemt og org. mødevirksomhed: 10
Renteudgifter og kursreguleringer: 0

Årets resultat 2017: tkr. 134

Nøgletal 2017 - aktiver (tkr.)
Anlægsaktiver: 0
Finansielle anlægsaktiver: 9
Varelager: 0
Tilgodehavender: 217
Likvide beholdninger: 498
Andre aktiver: 0
 
Nøgletal 2017 - passiver (tkr.)
Egenkapital: 337
Hensættelser: 0
Kortfristet gæld: 387
Langfristet gæld: 0

Strategiaftale med DIF
Spor 1: Flere skal spille mere og bedre squash.
Spor 2: Markedsføring og tilbud til ”uorganiserede” squashspillere - Flere medlemmer.
Spor 3: Flere internationale turneringer til Danmark til styrkelse af eliten.
Spor 4: Bedre ledelse og stærkere kompetencer i forbundsbestyrelse og udvalg.
 
DIF-konsulent: Helle Carlsen
DIF bestyrelseskontakt: Tine Teilmann