Gå direkte til indhold

Dansk Styrkeløft Forbund

Link til forbundets hjemmeside

Sekretariat

Dansk Styrkeløft Forbund
Idrættens Hus
Brøndby Stadion 20
2605 Brøndby
Tlf. 43 26 21 70 / 30 58 23 20
kontor@styrke.dk

Idrætter

Aktiviteter
Styrkeløft

Særlige discipliner (Centralt ForeningsRegister)
Ingen

Medlemstal


Pressekontakter

Bestyrelsesformand
Klaus Brostrøm
Tlf. 97 92 46 17
klaus@styrke.dk
 

Fakta

Nøgletal 2017 - indtægter (tkr.)
DIF: 1.521
Fonde og andre (internationale) organisationer: 0
Klubber, medlemmer, turneringsgebyrer: 153
Kurser: 0
Renteindtægter og kursreguleringer: 0
Sponsorer, rettigheder og entré: 12
Team Danmark: 0
Andre indtægter: 11
 
Nøgletal 2017 - udgifter (tkr.)
Administration mm: 613
Bredde, udvikling og breddeudvalg: 10
Eliteaktiviteter: 518
Information, kommunikation og marketing: 83
Kursusudgifter: 0
Vedtægtsbestemt og org. mødevirksomhed: 359
Renteudgifter og kursreguleringer: 0

Årets resultat 2017: tkr. 114

Nøgletal 2017 - aktiver (tkr.)
Anlægsaktiver: 0
Finansielle anlægsaktiver: 1.190
Varelager: 0
Tilgodehavender: 55
Likvide beholdninger: 219
Andre aktiver: 0
 
Nøgletal 2017 - passiver (tkr.)
Egenkapital: 1.306
Hensættelser: 0
Kortfristet gæld: 158
Langfristet gæld: 0

Strategiaftale med DIF
Spor 1: DSF vil styrke talent- og elitetræningsmiljøet gennem fokus på etablering af regionale kraftcentre.
Spor 2: DSF vil rekruttere flere medlemmer gennem strategiske samarbejder med private aktører.
Spor 3: DSF vil have flere børn og unge i alderen 10-16 år ind i forbundet.
Spor 4: DSF vil samarbejde med Parasport Danmark og Soldaterprojektet om at åbne sporten op for andre målgrupper.
 
DIF-konsulent: Anders Vedel
DIF bestyrelseskontakt: Christian Pedersen