Gå direkte til indhold

Dansk Surf & Rafting Forbund

Link til forbundets hjemmeside

Sekretariat

Dansk Surf & Rafting Forbund
Idrættens Hus
Brøndby Stadion 20
2605 Brøndby
Tlf. 25 14 20 68
kontaktdsrf@gmail.com

Idrætter

Aktiviteter
Surf/Rafting

Særlige discipliner (Centralt ForeningsRegister)
Ingen

Medlemstal (DIF-medlem 1/1-2018)


Pressekontakter

Sekretariatsleder
Projektchef Michael Lindberg
Tlf. 25 14 20 68
michael@dsrf.dk
 
Bestyrelsesformand
Jakob Færch
Tlf. 28 69 47 74
jakfaerch@gmail.com
 

Fakta (DIF-medlem 1/1-2018) 

Nøgletal 2016 - indtægter (tkr.)
DIF:
Fonde og andre (internationale) organisationer:
Klubber, medlemmer, turneringsgebyrer:
Kurser:
Renter og kursreguleringer:
Sponsorer, rettigheder og entré:
Team Danmark:
Andre indtægter:

Nøgletal 2016 - udgifter (tkr.)
Administration mm:
Bredde, udvikling og breddeudvalg:
Eliteaktiviteter:
Information, kommunikation og marketing:
Kursusudgifter:
Vedtægtsbestemt og org. mødevirksomhed:
Renter og kursreguleringer:
 
Årets resultat: tkr.

Nøgletal 2016 - aktiver (tkr.)
Anlægsaktiver:
Finansielle anlægsaktiver:
Varelager:
Tilgodehavender:
Likvide beholdninger:
Andre aktiver:

Nøgletal 2016 - passiver (tkr.)
Egenkapital:
Hensættelser:
Kortfristet gæld:
Langfristet gæld:
 
Strategiaftale med DIF
Spor 1: Elite og talentstruktur Vi, Dansk Surf & Rafting Forbund, vil opbygge elite- og talentmiljøer som kan sikre udviklingen af surfere på et højt internationalt niveau.
Spor 2: Større og stærkere klubber Vi, Dansk Surf & Rafting Forbund, vil skabe større og stærkere klubber i DSRF.
Spor 3: Styrke DSRF som organisation Vi vil styrke DSRF som organisation og eksistensgrundlag således forbundet står stærkere i dansk idræt.
 
DIF-konsulent: Anders Vedel
DIF bestyrelseskontakt: Frans Hjorth Hammer