Gå direkte til indhold

Dansk Svæveflyver Union

Link til forbundets hjemmeside

Sekretariat

Dansk Svæveflyver Union
Fasterholtvej 10
7400 Herning
Tlf. 97 14 91 55
dsvu@dsvu.net

Idrætter

Aktiviteter
Svæveflyvning

Særlige discipliner (Centralt ForeningsRegister)
Ingen

Medlemstal


Pressekontakter

Sekretariatsleder
Generalsekretær Lars Agesen-Pagh
Tlf. 96 27 56 10
lap@dsvu.dk
 
Bestyrelsesformand
Peter Eriksen
Tlf. 
formand@dsvu.net
 

Fakta

Nøgletal 2017 - indtægter (tkr.)
DIF: 1.661
Fonde og andre (internationale) organisationer: 0
Klubber, medlemmer, turneringsgebyrer: 2.667
Kurser: 211
Renteindtægter og kursreguleringer: 9
Sponsorer, rettigheder og entré: 0
Team Danmark: 0
Andre indtægter: 1.005
 
Nøgletal 2017 - udgifter (tkr.)
Administration mm: 3.694
Bredde, udvikling og breddeudvalg: 599
Eliteaktiviteter: 397
Information, kommunikation og marketing: 12
Kursusudgifter: 159
Vedtægtsbestemt og org. mødevirksomhed: 195
Renteudgifter og kursreguleringer: 10

Årets resultat 2017: tkr. 487

Nøgletal 2017 - aktiver (tkr.)
Anlægsaktiver: 4.257
Finansielle anlægsaktiver: 0
Varelager: 95
Tilgodehavender: 116
Likvide beholdninger: 2.513
Andre aktiver: 0
 
Nøgletal 2017 - passiver (tkr.)
Egenkapital: 6.015
Hensættelser: 89
Kortfristet gæld: 569
Langfristet gæld: 308

Strategiaftale med DIF
Spor 1: Attraktivitet - Vi vil fastholde og rekruttere flere unge under 25 år.
Spor 2: Vi vil skabe mere sport for medlemmer, som ikke dyrker sporten på eliteniveau.
Spor 3: Elite- og talentarbejde - Vi vil udvikle vore unge talenter gennem en styrket træningsstruktur.

DIF-konsulent: Nina Bundgaard
DIF bestyrelseskontakt: Christian Pedersen