Gå direkte til indhold

Dansk Svømmeunion

Link til forbundets hjemmeside

Sekretariat

Dansk Svømmeunion
Idrættens Hus
Brøndby Stadion 20
2605 Brøndby
Tlf. 44 39 44 50
svoem@svoem.dk

Idrætter

Aktiviteter
Svømning

Særlige discipliner (Centralt ForeningsRegister)
Livredning
Vandpolo
Udspring

Medlemstal


Pressekontakter

Sekretariatsleder
Direktør Pia Holmen Christensen
Tlf. 29 20 61 61
ph@svoem.dk
 
Sportschef
Lars Green Bach
Tlf. 29 20 61 60
lgb@svoem.dk

Bestyrelsesformand

Lars Jørgensen
Tlf.
reinold@mail.dk
 

Fakta

Nøgletal 2017 - indtægter (tkr.)
DIF: 9.136
Fonde og andre (internationale) organisationer: 0
Klubber, medlemmer, turneringsgebyrer: 10.958
Kurser: 4.689
Renteindtægter og kursreguleringer: 19
Sponsorer, rettigheder og entré: 55.427
Team Danmark: 7.072
Andre indtægter: 6.474
 
Nøgletal 2017 - udgifter (tkr.)
Administration mm: 12.741
Bredde, udvikling og breddeudvalg: 63.935
Eliteaktiviteter: 10.724
Information, kommunikation og marketing: 784
Kursusudgifter: 4.077
Vedtægtsbestemt og org. mødevirksomhed: 198
Renteudgifter og kursreguleringer: 64

Årets resultat 2017: tkr. 1.252

Nøgletal 2017 - aktiver (tkr.)
Anlægsaktiver: 0
Finansielle anlægsaktiver: 122
Varelager: 65
Tilgodehavender: 4.777
Likvide beholdninger: 13.496
Andre aktiver: 3.212
 
Nøgletal 2017 - passiver (tkr.)
Egenkapital: 3.875
Hensættelser: 936
Kortfristet gæld: 16.861
Langfristet gæld: 0

Team Danmark
Verdensklasseforbund

Strategiaftale med DIF
Spor 1: Vi vil skabe større og stærkere foreninger
Spor 2: Vi vil samarbejde med DGI til gavn for vores foreninger 
Spor 3: Vi vil rekruttere flere voksenmotionister 18+ år
Spor 4: Vi vil udvikle talentfulde træningsmiljøer i svømning
Spor 5: Vi vil arbejde for flere, bedre og godt udnyttede svømmefaciliteter
Spor 6: Vi vil arbejde målrettet for international indflydelse

DIF-konsulent: Nina Bundgaard
DIF bestyrelseskontakt: Flemming Knudsen