Gå direkte til indhold

Dansk Tennis Forbund

Link til forbundets hjemmeside

Sekretariat

Dansk Tennis Forbund
Idrættens Hus
Brøndby Stadion 20
2605 Brøndby
Tlf. 43 26 26 60
dtf@tennis.dk

Idrætter

Aktiviteter
Tennis

Særlige discipliner (Centralt ForeningsRegister)
Ingen

Medlemstal


Pressekontakter

Sekretariatsleder
Direktør Emil Bødker
Tlf. 51 90 86 01
eb@tennis.dk
 
Sportschef
Jens Anker Buus Andersen
Tlf. 20 14 13 51
jaa@tennis.dk

Bestyrelsesformand

Henrik Thorsøe Pedersen
Tlf. 28 60 60 40
htp@tennis.dk
 

Fakta

Nøgletal 2017 - indtægter (tkr.)
DIF: 6.054
Fonde og andre (internationale) organisationer: 447
Klubber, medlemmer, turneringsgebyrer: 5.277
Kurser: 1.490
Renteindtægter og kursreguleringer: 15
Sponsorer, rettigheder og entré: 839
Team Danmark: 0
Andre indtægter: 1.259
 
Nøgletal 2017 - udgifter (tkr.)
Administration mm: 2.886
Bredde, udvikling og breddeudvalg: 7.393
Eliteaktiviteter: 2.246
Information, kommunikation og marketing: 1.025
Kursusudgifter: 1.335
Vedtægtsbestemt og org. mødevirksomhed: 456
Renteudgifter og kursreguleringer: 0

Årets resultat 2017: tkr. 40

Nøgletal 2017 - aktiver (tkr.)
Anlægsaktiver: 6
Finansielle anlægsaktiver: 0
Varelager: 32
Tilgodehavender: 354
Likvide beholdninger: 3.930
Andre aktiver: 341
 
Nøgletal 2017 - passiver (tkr.)
Egenkapital: 3.508
Hensættelser: 310
Kortfristet gæld: 845
Langfristet gæld: 0

Strategiaftale med DIF
Spor 1: Flere seniortennisspillere. Vi, DTF, vil få flere voksne til at spille tennis.
Spor 2: Flere piger og kvinder i tennissporten. Vi, DTF, vil få flere kvinder til at spille tennis og motivere til politiske engagement i tennissporten.
Spor 3: Vi vil opbygge talentmiljøer, der kan sikre udvikling af tennisspillere på et højt internationalt niveau.
 
DIF-konsulent: Jakob Ovesen
DIF bestyrelseskontakt: Niels Nygaard