Gå direkte til indhold

Dansk Triatlon Forbund

Link til forbundets hjemmeside

Sekretariat

Dansk Triatlon Forbund
Idrættens Hus
Brøndby Stadion 20
2605 Brøndby
Tlf. 29 28 43 04
post@triatlon.dk

Idrætter

Aktiviteter
Triatlon

Særlige discipliner (Centralt ForeningsRegister)
Ingen

Medlemstal


Pressekontakter

Sekretariatsleder
Direktør Morten Fenger
Tlf. 21 90 06 00
morten.fenger@triatlon.dk
 
Sportschef
Michael Krüger
Tlf. 29 28 43 47
michael.krueger@triatlon.dk

Bestyrelsesformand

Mads Freund
Tlf. 40 51 00 40
president@triatlon.dk
 

Fakta

Nøgletal 2017 - indtægter (tkr.)
DIF: 2.309
Fonde og andre (internationale) organisationer: 0
Klubber, medlemmer, turneringsgebyrer: 2.413
Kurser: 450
Renteindtægter og kursreguleringer: 0
Sponsorer, rettigheder og entré: 1.015
Team Danmark: 693
Andre indtægter: 52
 
Nøgletal 2017 - udgifter (tkr.)
Administration mm: 3.903
Bredde, udvikling og breddeudvalg: 1.704
Eliteaktiviteter: 1.191
Information, kommunikation og marketing: 0
Kursusudgifter: 211
Vedtægtsbestemt og org. mødevirksomhed: 115
Renteudgifter og kursreguleringer: 0

Årets resultat 2017: tkr. -192

Nøgletal 2017 - aktiver (tkr.)
Anlægsaktiver: 115
Finansielle anlægsaktiver: 0
Varelager: 0
Tilgodehavender: 1.014
Likvide beholdninger: 1.287
Andre aktiver: 0
 
Nøgletal 2017 - passiver (tkr.)
Egenkapital: 1.245
Hensættelser: 0
Kortfristet gæld: 750
Langfristet gæld: 421

Team Danmark
Internationalt eliteforbund

Strategiaftale med DIF
Spor 1: DTriF vil gennem et varieret og nytænkende udbud af kvalitetssikrede stævner. arbejde for fortsat udvikling og rekruttering til triatlonsporten.
Spor 2: DTriF vil rekruttere og fastholde flere børn og unge.
Spor 3: DTriF vil styrke og udvikle klubberne for at ruste dem til at rumme medlemsvæksten.
Spor 4: Antidoping: DTriF vil synliggøre antidoping arbejdet, så det bliver en fundamental del af sportens udvikling.
Spor 5: DTriF vil – ud fra DIFs ambition - styrke sin internationale politiske profil.
 
DIF-konsulent: Jon Mortola Hansen
DIF bestyrelseskontakt: Flemming Knudsen