Gå direkte til indhold

Dansk Vægtløftnings-Forbund

Link til forbundets hjemmeside

Sekretariat

Dansk Vægtløftnings-Forbund
Idrættens Hus
Brøndby Stadion 20
2605 Brøndby
Tlf. 43 26 24 80
kontor@danskvaegtloeftning.dk

Idrætter

Aktiviteter
Vægtløftning

Særlige discipliner (Centralt ForeningsRegister)
Ingen

Medlemstal


Pressekontakter

Sekretariatsleder
Henrik Schou Madsen
Tlf.
kontor@danskvaegtloeftning.dk
 
Bestyrelsesformand
Erling Johansen
Tlf. 21 60 66 19
erljo@hotmail.com
 

Fakta

Nøgletal 2017 - indtægter (tkr.)
DIF: 1.356
Fonde og andre (internationale) organisationer: 0
Klubber, medlemmer, turneringsgebyrer: 6
Kurser: 0
Renteindtægter og kursreguleringer: 11
Sponsorer, rettigheder og entré: 0
Team Danmark: 0
Andre indtægter: 7
 
Nøgletal 2017 - udgifter (tkr.)
Administration mm: 969
Bredde, udvikling og breddeudvalg: 128
Eliteaktiviteter: 255
Information, kommunikation og marketing: 8
Kursusudgifter: 0
Vedtægtsbestemt og org. mødevirksomhed: 44
Renteudgifter og kursreguleringer: 0

Årets resultat 2017: tkr. -25

Nøgletal 2017 - aktiver (tkr.)
Anlægsaktiver: 0
Finansielle anlægsaktiver: 0
Varelager: 26
Tilgodehavender: 156
Likvide beholdninger: 778
Andre aktiver: 0
 
Nøgletal 2017 - passiver (tkr.)
Egenkapital: 650
Hensættelser: 0
Kortfristet gæld: 309
Langfristet gæld: 0

Strategiaftale med DIF
Spor 1: Tiltrækning af nye målgrupper, med særlig fokus på fitness (sportens sport)
Spor 2: Udvikling af organisationen med fokus på frivillighed, for bedre at tiltrække
den nødvendige frivillige ressource
Spor 3: Øge rekruttering og fastholdelse af unge i aldersgruppen 8-16 år
Spor 4: Styrkelse af talent- og eliteudvikling

DIF-konsulent: Nicklas Bjaaland
DIF bestyrelseskontakt: Christian Pedersen