Gå direkte til indhold

Floorball Danmark

Link til forbundets hjemmeside

Sekretariat

Floorball Danmark
Idrættens Hus
Brøndby Stadion 20
2605 Brøndby
Tlf. 60 17 70 19
info@floorball.dk

Idrætter

Aktiviteter
Floorball

Særlige discipliner (Centralt ForeningsRegister)
Ingen

Medlemstal


Pressekontakter

Sekretariatsleder
Per Stærk Larsen
Tlf. 28 60 55 52
psl@floorball.dk
 
Bestyrelsesformand
Carsten Provstgaard Sørensen
Tlf. 40 76 95 25
caps@floorball.dk
 

Fakta

Nøgletal 2017 - indtægter (tkr.)
DIF: 4.770
Fonde og andre (internationale) organisationer: 0
Klubber, medlemmer, turneringsgebyrer: 1.741
Kurser: 209
Renteindtægter og kursreguleringer: 0
Sponsorer, rettigheder og entré: 321
Team Danmark: 772
Andre indtægter: 0
 
Nøgletal 2017 - udgifter (tkr.)
Administration mm: 2.567
Bredde, udvikling og breddeudvalg: 4.778
Eliteaktiviteter: 1.205
Information, kommunikation og marketing: 19
Kursusudgifter: 0
Vedtægtsbestemt og org. mødevirksomhed: 154
Renteudgifter og kursreguleringer: 0

Årets resultat 2017: tkr. -910

Nøgletal 2017 - aktiver (tkr.)
Anlægsaktiver: 0
Finansielle anlægsaktiver: 0
Varelager: 0
Tilgodehavender: 75
Likvide beholdninger: 474
Andre aktiver: 0
 
Nøgletal 2017 - passiver (tkr.)
Egenkapital: 688
Hensættelser: 0
Kortfristet gæld: 737
Langfristet gæld: 500

Strategiaftale med DIF
Spor 1: Vi vil være kompetencecenter, der producerer, indsamler, behandler og formidler viden og erfaringer inden for floorball
Spor 2: Fastholdelse af børn og ungdom i floorball, vi vil fokusere på 12-13 årige og opad i teeagealderen
Spor 3: Bevæg dig for livet - floorball, visionsspor om vækst i samarbejde med DGI
Spor 4: Vi vil være udviklingsaktør på verdensplan i floorball

DIF-konsulent: Anne Birgitte Madsen
DIF bestyrelseskontakt: Lotte Büchert