Gå direkte til indhold

KFUMs Idrætsforbund

Link til forbundets hjemmeside

Sekretariat

KFUMs Idrætsforbund
Skomagervej 4L
7100 Vejle
Tlf. 30 26 71 00
kfumid@kfumid.dk

Idrætter

Aktiviteter
Mange (se forbundets hjemmeside)

Særlige discipliner (Centralt ForeningsRegister)
Mange (se forbundets hjemmeside)

Medlemstal


Pressekontakter

Sekretariatsleder
Generalsekretær Richard Mathiesen
Tlf. 52 71 00 00
richard@kfumid.dk
 
Bestyrelsesformand
Kasper Jepsen
Tlf. 40 94 34 46
jepsenkasper@hotmail.com
 

Fakta

Nøgletal 2017 - indtægter (tkr.)
DIF: 2.629
Fonde og andre (internationale) organisationer: 0
Klubber, medlemmer, turneringsgebyrer: 139
Kurser: 0
Renteindtægter og kursreguleringer: 0
Sponsorer, rettigheder og entré: 0
Team Danmark: 0
Andre indtægter: 303
 
Nøgletal 2017 - udgifter (tkr.)
Administration mm: 2.445
Bredde, udvikling og breddeudvalg: 18
Eliteaktiviteter: 0
Information, kommunikation og marketing: 53
Kursusudgifter: 70
Vedtægtsbestemt og org. mødevirksomhed: 2
Renteudgifter og kursreguleringer: 0

Årets resultat 2017: tkr. 483

Nøgletal 2017 - aktiver (tkr.)
Anlægsaktiver: 0
Finansielle anlægsaktiver: 0
Varelager: 14
Tilgodehavender: 21
Likvide beholdninger: 1.078
Andre aktiver: 0
 
Nøgletal 2017 - passiver (tkr.)
Egenkapital: 514
Hensættelser: 50
Kortfristet gæld: 549
Langfristet gæld: 0

Strategiaftale med DIF
Spor 1: Vi vil styrke kvaliteten og øge antallet af frivillige unge under 25 år i vores foreninger.
Spor 2: Vi vil engagere udsatte målgrupper i idrætsfællesskaber.
Spor 3: Vi vil forankre rend-og-hop organisatorisk i vores forbund og implementere principperne i vores foreninger
Spor 4: Vi vil være et forbund med diversitet.

DIF-konsulent: Nina Bundgaard
DIF bestyrelseskontakt: Lotte Büchert