Gå direkte til indhold

Parasport Danmark

Link til forbundets hjemmeside

Sekretariat

Parasport Danmark
Idrættens Hus
Brøndby Stadion 20
2605 Brøndby
Tlf. 43 26 26 26

Idrætter

Aktiviteter
Mange (se forbundets hjemmeside)

Særlige discipliner (Centralt ForeningsRegister)
Mange (se forbundets hjemmeside)

Medlemstal


Pressekontakter

Sekretariatsleder
Direktør Niels Christiansen
Tlf. 20 82 02 59
nch@parasport.dk
 
Elite- og Teamchef
Michael Møllgaard Nielsen
Tlf. 20 82 02 69
mmn@parasport.dk

Bestyrelsesformand

John Petersson
Tlf.
john@johnpetersson.eu
 

Fakta

Nøgletal 2017 - indtægter (tkr.)
DIF: 3.659
Fonde og andre (internationale) organisationer: 1.185
Klubber, medlemmer, turneringsgebyrer: 401
Kurser: 29
Renteindtægter og kursreguleringer: 38
Sponsorer, rettigheder og entré: 4.626
Team Danmark: 1.645
Andre indtægter: 17.236
 
Nøgletal 2017 - udgifter (tkr.)
Administration mm: 6.243
Bredde, udvikling og breddeudvalg: 7.276
Eliteaktiviteter: 10.067
Information, kommunikation og marketing: 1.267
Kursusudgifter: 183
Vedtægtsbestemt og org. mødevirksomhed: 653
Renteudgifter og kursreguleringer: 196

Årets resultat 2017: tkr. 2.934

Nøgletal 2017 - aktiver (tkr.)
Anlægsaktiver: 0
Finansielle anlægsaktiver: 3.083
Varelager: 0
Tilgodehavender: 4.315
Likvide beholdninger: 1.850
Andre aktiver: 731
 
Nøgletal 2017 - passiver (tkr.)
Egenkapital: 3.075
Hensættelser: 0
Kortfristet gæld: 100
Langfristet gæld: 6.804

Team Danmark
Internationalt eliteforbund

Strategiaftale med DIF
Spor 1: Rekruttering med særlig fokus på aldersgruppen 4 – 24 år
Spor 2: Partnerskaber med specialforbund
Spor 3: Partnerskaber med kommuner og DGI
Spor 4: Fastholdelse samt udbygning af den traditionelle store indflydelse i parasportens internationale organisationer
 
Dansk Døve-Idrætsforbund (associeret forbund):
Spor 1: Rekruttering af flere medlemmer
Spor 2: Samarbejde/partneraftaler med andre specialforbund/foreninger

DIF-konsulent: Nicklas Bjaaland
DIF bestyrelseskontakt: Hans Natorp