Gå direkte til indhold

Volleyball Danmark

Link til forbundets hjemmeside

Sekretariat

Volleyball Danmark
Idrættens Hus
Brøndby Stadion 20
2605 Brøndby
Tlf. 43 26 26 26
dvbf@volleyball.dk

Idrætter

Aktiviteter
Volleyball

Særlige discipliner (Centralt ForeningsRegister)
Ingen

Medlemstal


Pressekontakter

Sekretariatsleder
Generalsekretær Claus Bøllingtoft
Tlf. 28 51 78 06
clb@volleyball.dk
 
Bestyrelsesformand
Erik Jacobsen
Tlf. 51 38 35 33
erik.jacobsen@eriksminde.dk
 

Fakta

Nøgletal 2017 - indtægter (tkr.)
DIF: 5.295
Fonde og andre (internationale) organisationer: 1.767
Klubber, medlemmer, turneringsgebyrer: 7.253
Kurser: 181
Renteindtægter og kursreguleringer: 23
Sponsorer, rettigheder og entré: 1.215
Team Danmark: 0
Andre indtægter: 500
 
Nøgletal 2017 - udgifter (tkr.)
Administration mm: 3.204
Bredde, udvikling og breddeudvalg: 5.368
Eliteaktiviteter: 5.939
Information, kommunikation og marketing: 1.351
Kursusudgifter: 168
Vedtægtsbestemt og org. mødevirksomhed: 207
Renteudgifter og kursreguleringer: 32

Årets resultat 2017: tkr. -35

Nøgletal 2017 - aktiver (tkr.)
Anlægsaktiver: 440
Finansielle anlægsaktiver: 0
Varelager: 276
Tilgodehavender: 1.103
Likvide beholdninger: 12
Andre aktiver: 725
 
Nøgletal 2017 - passiver (tkr.)
Egenkapital: 213
Hensættelser: 0
Kortfristet gæld: 2.769
Langfristet gæld: 0

Strategiaftale med DIF
Spor 1: Vi vil fastholde vores medlemmer i overgangen mellem de trecentrale volleyball-livsfaser samtidig med at vil fortsætte med den stærke fokusering på Kidsvolley.
Spor 2: Vi vil kontinuerligt forbedre det kvalitative og kvantitativearbejde med elite- og talentarbejdet i Volleyball og Beach volleyball”.
Spor 3: Gennem en fokuseret indsats rettet mod klubudvikling og ak-tivitetsudvikling at styrke fundamentet for motionsvolley for målgruppen de 30 til 60 årige.
 
DIF-konsulent: Helle Carlsen
DIF bestyrelseskontakt: Tine Teilmann