Gå direkte til indhold

Sæt spot på foreningsdriften

Med SPOT-kurserne inden for foreningsdrift kan I sætte spot på forskellige faktorer, som har betydning for at drive en forening.

Find også relevante værktøjer på her.

 • Få overblik over interne og eksterne opgaver.Få styr på de menneskelige ressourcer og om I udnytter ressourcerne optimalt. Få redskaber og værktøjer til bedre planlægning.

  KURSUSBESKRIVELSE

  Udbytte
  Kurset giver værktøj og metoder til at få beskrevet de daglige rutiner og procedurer i en idrætsklub, så I kan systematisere og effektivisere klubbens drift. Metoderne giver overblik over årets gang i klubben og giver bl.a. et billede af spidsbelastningsperioder, ressourceforbrug og behov for forandringer. Endvidere får I værktøj til planlægning af klubbens hverdag og udarbejdelse af årsplaner og handlingsplaner.

  Målgruppe
  Klub- og foreningsledere der ønsker at få metoder og værktøjer til selv at arbejde med "Klubbens årsplan". Velegnet som internt klubkursus for klubbens ledere og udvalg.

  Indhold
  vi arbejder med: Årsplaner, driftsanalyse, planlægningshjul, informationsveje og handlingsplaner. Vi bruger materialet Klubbens årsplan.

  Pris
  Kr. 2.975

 • Gratis onlinekursus, hvor du bliver helt skarp på reglerne for Moms i foreningen.

  Hvornår:     29. november 2018 kl. 19.00 - 20.00
  Hvor:          Online, Danmark

  På onlinekurset gennemgår medarbejdere fra Skat momsreglerne for: 
  Foreninger, der er momsregistreret eller overvejer at blive momsregistreret - fx
            - Sponsor, salg af reklame, krav til faktura
            - Momsfradrag
            - Hvordan beregnes delvis momsfradrag
            - Moms eller ej i forbindelse med udlejning af f.eks. idrætshal/idrætsanlæg
            - Foreninger, der vælger momsfritagelse. Herunder bl.a.
            - Hvilke betingelser skal være opfyldt?
            - Konsekvensen, når der afholdes velgørende arrangementer. 

  Anbefaling
  Det kan være en ide, at lade onlinekurset være en del af et bestyrelsesmøde, så alle i bestyrelsen har den samme information om reglerne. En fra bestyrelsen tilmelder sig kurset og modtager linket til kurset. På afviklingstidspunktet logger man på, og den øvrige del af bestyrelsen kigger med – evt. på storskærm.

  Praktiske informationer
  - 3 dage før kurset modtager du et link på mail
  - Kurset er gratis og varer 1 time
  - Du kan deltage alle steder, hvor der er en Internetforbindelse
  - Du har mulighed for at stille uddybende spørgsmål undervejs
  - Du modtager de viste dias med noter efter onlinekurset

 • Gratis onlinekursus, hvor du bliver helt skarp på reglerne for løn, skattefri omkostningsgodtgørelse og gaver til trænere og bestyrelsesmedlemmer i foreningen?

  Hvornår:     7. november 2018 kl. 19.00 - 20.00
  Hvor:          Online, Danmark


  På online-kurset fortæller medarbejdere fra Skat om:
  - Løntyper og udbetaling af løn
  Regler og satser for omkostningsgodtgørelse;
    - Telefon/internet, admin. og vask af tøj
    - Diæter og kørsel
    - Kontingenter, faglitteratur og kurser
          - Regler for gaver

  Anbefaling
  Det kan være en ide, at lade onlinekurset være en del af et bestyrelsesmøde, så alle i bestyrelsen har den samme information om reglerne. En fra bestyrelsen tilmelder sig kurset og modtager linket til kurset. På afviklingstidspunktet logger man på, og den øvrige del af bestyrelsen kigger med – evt. på storskærm.

  Praktiske informationer
     -
  3 dage før kurset modtager du et link på mail.
     - Kurset er gratis og varer 1 time
     - Du kan deltage alle steder, hvor der er en Internetforbindelse
     - Du har mulighed for at stille uddybende spørgsmål undervejs


 • Få overblik over kassererens opgaver – fra bogføring til årsopgørelse og indberetninger til eksterne interessenter. Lær de formelle spilleregler at kende. Få input til hvordan I skaber den gode relation mellem kasserer og bestyrelse.

  Pris
  Kr. 2.975