Gå direkte til indhold

Rekruttering og fastholdelse

Frivilligheden er den største og vigtigste ressource i foreningslivet. Derfor er rekruttering og fastholdelse af frivillige primære opgaver for idrætsforeningerne. Undersøgelser viser, at de idrætsforeninger, der arbejder systematisk med rekruttering og fastholdelse og har en plan for oggaver og udførelse, har lettere ved at finde fremtidens frivillige.

I idrættens verden er vi gode til at fejre sportslige resultater. Men vi fejrer sjældent den gode indsats uden for banen. Ofte er det dog arbejdet uden for banen, der er skyld i de flotte sportslige resultater. Alle mennesker kan godt lide at være en del af en succes, og vi vil gerne roses, når det går godt. Så klap de frvillige på skulderen og synliggør deres indsats. Det fortjener de. 

 • Skab overblik over klubbens opgaver, hvad de indeholder, og hvem der er ansvarlig for dem. Bliv helt klar på, hvor opgaverne er placeret i klubben, og hvilket tidsforbrug der er forbundet med at løse dem. Dette overblik gør det lettere at flytte rundt på opgaver og ledere – eller at finde nye frivillige.

  Hent en fil med den samlede værktøjskasse her.

 • Nye medlemmer er ofte lidt usikre, når de kommer i en forening for første gang. En varm velkomst og de rigtige informationer om klubben kan hurtigere gøre de nye medlemmer til en del af fællesskabet. Hvis I sender de rigtige signaler, kan I måske også motivere dem til at yde en frivillig indsats?

  Hent en fil med den samlede værktøjskasse her.

 • Mange foreninger kan godt bruge flere frivillige. Undersøgelser viser, at mange medlemmer og forældre gerne vil lave mere frivilligt arbejde. Dette værktøj giver mulighed for at få flere frivillige kræfter samt at pleje de frivillige, som klubben allerede har.

  Hent en fil med den samlede værktøjskasse her.

 • Mange medlemmer kan og vil yde mere i deres forening. Hvis man inddrager medlemmerne i beslutningerne, kan man få nogle af dem ind som frivillige i foreningen. Involvering i beslutninger skaber en fælles forstålse og sammenhængskraft i klubben.

  Hent en fil med den samlede værktøjskasse her.

 • Værktøjet kan bruges til at få beskrevet, hvad en person skal kunne for at varetage en bestemt funktion i foreningen. Det er vigtigt for et succesfuldt resultat, at den person, der påtager sig opgaven, magter den og har de fornødne kompetencer til at løfte opgaven.

  Hent en fil med den samlede værktøjskasse her.

 • For at få hjælp til en opgave er du nødt til at spørge, om der er nogle, der vil hjælpe dig. I en ressourcebank kan du finde frivillige, der selv har meldt sig til at løse en afgrænset opgave.

  Hent en fil med den samlede værktøjskasse her.

 • Det er svært for nye frivillige at tage en tørn, hvis de ikke ved præcist, hvad de skal gøre. Når I rekrutterer frivillige til en opgave, skal opgaven være afgrænset og klart defineret. I kan lave et 'stillingsopslag', der tydeligt beskriver den opgave, der skal løses, samt de krav og forventninger, I har.

  Hent en fil med den samlede værktøjskasse her.

 • Klubben kan vise anerkendelse overfor ledere og trænere m.fl. ved at kunne tilbyde kurser og personlig udvikling. Alle, som har en opgave, skal tilbydes en uddannelse eller inspiration. Værktøjet hjælper klubben til at lave individuelle uddannelsesplaner for klubbens frivillige.

  Hent en fil med den samlede værktøjskasse her.