Gå direkte til indhold

Synliggørelse og anerkendelse

I idrættens verden er vi gode til at fejre sportslige resultater. Men vi fejrer sjældent den gode indsats uden for banen. Ofte er det dog arbejdet uden for banen, der er skyld i de flotte sportslige resultater. Alle mennesker kan godt lide at være en del af en succes, og vi vil gerne roses, når det går godt. Så klap de frvillige på skulderen og synliggør deres indsats. Det fortjener de. 

 • Et nyt frivilligdiplom skal anerkende og hædre frivillige, som har ydet en stor og længerevarende indsats for dansk idrætSpecialforbund og foreninger i DIF-idrætten skal med et nyt frivilligdiplom have mulighed for at hædre de frivillige, som har ydet en særlig indsats ude i de lokale foreninger og klubber. Det har bestyrelsen i DIF besluttet. 

  Målgruppen for DIF’s frivilligdiplom er ledere, trænere og frivillige, som ved deres arbejde for idrætten enten i et forbund eller lokalt i foreninger og klubber har gjort sig fortjent.

  For at modtage DIF’s frivilligdiplom skal man i minimum 15 år have været ulønnet leder eller træner i et forbund eller en forening/klub - enten i bestyrelsen, udvalg eller andre vigtige, løbende funktioner i klubben.

  De 15 års frivillige arbejde regnes tidligst fra personen er fyldt 15 år og andre hædersbevisninger er ikke en forudsætning for tildeling af DIF's nye hædersbevisning. Det arbejde der er lagt, skal være på amatørgrundlag. Der kan i særtilfælde dispenseres for ovenstående kriterier for eksempel til personer, som har gjort en forskel i en kortere årrække end de 15 år.

  Specialforbund og foreninger under DIF kan indstille frivillige til DIF’s frivilligdiplom. Indstillingen indsendes til DIF's administration ved at udfylde elektronisk afsøgning med angivelse af kandidatens cv samt en kort begrundelse for ansøgningen. Efterfølgende foretager DIF’s administration en vurdering på baggrund af den indsendte ansøgning.

  Indstil en kandidat her

 • For at anerkende de frivilliges indsats kan du hente og udfylde skemaet 'Frivilligbevis'. Det er en slags diplom til de frivillige, som de blandt andet kan bruge sammen med deres CV, da mange erhvervsledere ser det som et positivt karaktertræk, hvis man udfører eller har udført frivilligt arbejde. 
 • De fleste medlemmer vil gerne have overblik og indsigt i, hvad der foregår i klubben. Hvis I planlægger jeres kommunikation, styrker I medlemmernes tilhørsforhold og motiverer dem til at involvere sig. Åbenhed om ledelsesbeslutninger, aktiviteter mv. fremmer dialogen og gør vejen til aktive og involverede medlemmer kortere.

  Klubbens status og betydning i lokalsamfundet hænger nøje sammen med, hvordan den kommunikerer internt i klubben og eksternt med det omgivende samfund, fx kommunen og lokalpressen.

 • Når foreningen har rekrutteret nye frivillige, er det en god idé at tage en samtale med den nye frivillige, hvor begge parter får klargjort forventninger til opgaven og til hinanden. Værktøjet kan bruges løbende en gang om året - eller evt. blot ved opstarten.
 • Når man er frivillig, er det vigtigt for engagementet, at man bliver påskønnet og anerkendt. Lav jeres egen idébank til, hvordan I vil anerkende jeres frivillige. Den giver jer et overblik over mulighederne og husker jer på at sige tak til jeres frivillige.

 • Når en frivillig stopper i foreningen, kan det skyldes flere ting. Det kan være personlige årsager, eller det kan være forhold i foreningen. Den frivillige har ydet en indsats i foreningen og været en ressource. Brug et farvel til en frivillige som en anledning til at sige takog få samtidig indhentet viden fra den frivillige, som foreningen fremadrettet kan have gavn af. Brug værktøjet som inspiration til at afholde en 'fratrædelsesaftale' og få spurgt til om den frivillige har lyst til at komme igen eller løse andre opgaver for foreningen i fremtiden.