Gå direkte til indhold

Idrættens fysiske rammer

En bred vifte af tilgængelige idrætsfaciliteter og velfungerende fysiske rammer er en forudsætning for alle former for idrætter. At bevare, udvikle og skabe nye faciliteter og arealer til idræt er vigtigt. De er en kilde til glæde og fællesskab, og fremmer fysisk og mental sundhed og livskvalitet.

I DIF mener vi, at alle skal have mulighed for at dyrke netop den idræt, de brænder for. Det kræver et alsidigt udbud af faciliteter, arealer og sportslige miljøer, som er tilgængelige og indbydende for alle. Ud over relevante faciliteter til konkurrence og træning, skal der også være faciliteter til spontane og sociale fællesskaber.

I DIF vil vi indtage en markant rolle i debatten om idrættens fysiske rammer. Vi vil sørge for, at foreningsidrætten får en stemme i debatten, men vi vil også udfordre vanetænkning og politiske prioriteringer. Som interesseorganisation for idrætten bredt set vil vi fokusere på en national indsats, hvor vi gennem strategisk interessevaretagelse vil påvirke beslutningstagere i stat og kommune, så vi sammen kan skabe bedre fysiske rammer for idræt.

DIF’s interessevaretagelse på facilitetsområdet tager først og fremmest afsæt i ’Politisk program 2015-2020’, ’Miljø- og naturpolitisk udspil og ’Miljøkodeks’. Herunder kan du læse om nogle af DIF's aktuelle initiativer på området.

 • Kommunerne er de vigtigste aktører, når det drejer sig om drift, modernisering og udbygning af idrætsfaciliteter i Danmark. Kommunernes planlægning og forvaltning på området har derfor stor betydning for kvaliteten såvel som udbuddet af idrætsfaciliteter. DIF har udgivet hæftet ’Idrætsfaciliteter - Grundlaget for sunde, glade og aktive borgere’. Heri kan du læse, hvordan kommunerne kan opnå mere idræt for pengene ved at fastlægge en langsigtet politik, strategi eller plan for drift, modernisering og udbygning af kommunens idrætsfaciliteter.

  DIF's samarbejde med kommunerne
  DIF har i 2017 indgået et samarbejde med 9 kommuner om udvikling af politikker, strategier og planer for idrætsfaciliteter. Samarbejdet med de ni kommuner skal synliggøre, hvordan en langsigtet og strategisk planlægning af idrætsfaciliteterne kan sikre mere idræt for pengene. Formålet med kommunesamarbejdet er at sætte gang i en positiv udvikling ikke bare i de ni kommuner men i kommunerne generelt. Håbet er at alle landets kommuner får øjnene op for, hvor vigtigt det er at arbejde målrettet og strategisk med udvikling af idrætsfaciliteter. Læs pressemeddelelsen om kommunesamarbejdet.

  Følgende kommuner er med i samarbejdet: Frederikshavn, Ikast-Brande, Randers, Odense, Guldborgsund, Slagelse, Gentofte, Greve og Lejre.

  Kommunesamarbejdet indebærer bl.a. en bredt funderet proces, der efterfølgende medfører, at planerne kan implementeres. Gennem samarbejdet vil DIF blive klogere på, hvordan processen kan stykkes sammen, så der opnås bredt ejerskab og synergier mellem forskellige parter. I sidste ende er der tale om en win-win-situation, hvor kommunerne får gratis konsulentbistand fra DIF, og DIF får konkrete erfaringer, som igen kan videregives til de næste kommuner, der skal i gang med at lave en politik, strategi eller plan for kommunens idrætsfaciliteter, og i sidste ende skal det gerne resultere i bedre rammer for idrætten i Danmark og flere idrætsaktive borgere.

   

  Lejre kommune udarbejdede i 2016 en facilitetsstrategi som en af de første kommuner i landet. DIF deltog aktivt i processen. Læs artiklen om facilitetsstrategien for Lejre Kommune.

 • DIF gennemførte i 2016 en undersøgelse af idræts- og facilitetspolitikker i de danske kommuner. Undersøgelsen viste bl.a., at idræt er kommet højere på den kommunalpolitiske dagsorden siden sidste undersøgelse i 2009. Undersøgelsen viste også, at idrættens fysiske rammer spiller en forholdsvis lille rolle i kommunernes idrætspolitik. Kun få kommuner har formuleret konkrete politiske målsætninger for etablering, drift og modernisering af idrætsfaciliteterne, og det er på trods af, at godt 90% af kommunernes budgetter på idrætsområdet går til netop drift og etablering af faciliteter.

  Undersøgelsen viser desuden, at de kommuner der har formuleret en facilitetspolitik, har opnået større fokus på idrætsfaciliteterne og et bedre samarbejde mellem fritidsforvaltningen og idrætsforeningerne.

  Læs mere om undersøgelsen.

 • Flere og flere danskere dyrker idræt og motion i naturen. Faktisk er naturen i dag mere brugt som idrætsarena end idrætshaller og boldbaner. Naturen er med andre ord blevet danskernes foretrukne ramme for motion og idræt, og det medfører helt naturligt en stigende efterspørgsel på flere og bedre faciliteter i naturen.

  Derfor har DIF og Lokale- og Anlægsfonden (LOA) indgået et partnerskab om udvikling af et koncept for ’danske trailcentre’, der skal fungere som et kombineret klubhus, depot og mødested i naturen.

  Læs mere om de kommende trailcentre på https://www.dif.dk/trailcentre

   

 • Specialtræningsfaciliteter med test- og analyseudstyr er afgørende, hvis en nation skal udvikle verdensklasseatleter. Derfor har DIF og TD i perioden marts 2016 til marts 2017 foretaget en analyse og en vurdering af behovet for at forbedre specialtræningsfaciliteterne i dansk eliteidræt. Analysen er gennemført som et led i arbejdet med at fastlægge mulighederne for at etablere et Nationalt Elitesportscenter i Danmark.

  Markant behov for nybyggeri eller opgraderinger af anlæg
  DIF’s og TD’s analyse af specialtræningsfaciliteterne for den nationale elite peger på, at der er et markant behov for nybyggeri eller opgraderinger. Når det gælder nybyggeri, er især atletik, bueskydning, BMX-cykling, fodbold, golf og skydning afhængige af, at der bygges et eller flere nye anlæg, for at kvaliteten af landsholdsarbejdet kan fremtidssikres. Når det gælder opgraderinger af eksisterende specialtræningsanlæg, så peger analysen på, at der er behov for dette over en bred kam. Det er særligt faste opstillinger af test- og analyseudstyr, der mangler i de nuværende anlæg.

  Behovet i de enkelte sportsgrene
  Hele analysen og vurderingen af behovet for specialtræningsfaciliteter til den nationale elite er samlet i rapporten NATIONALT ELITESPORTSCENTER I DANMARK. Heri kan du bl.a. læse, hvilke parametre der har betydning for at sikre de bedste specialtræningsfaciliteter for eliten, og du kan læse, hvilke behov der er for forbedringer inden for de enkelte sportsgrene.

Indholdsansvarlig
Casper LindemannPA-KonsulentDIF Public Affairscli@dif.dkMobil: 40 35 29 87
Indholdsansvarlig

Information omkring brug af cookies
Hjemmesiden bruger cookies. Cookies er nødvendige for at få hjemmesiden til at fungere, men de giver også infomation om, hvordan du bruger dif.dk. Årsagen er, at vi gerne vil forbedre den for dig og alle andre. Vi bruger cookies til trafikmåling og optimering af sidens indhold.
Hvis du klikker videre ind på siden, accepterer du vores brug af cookies.
Accepter