Gå direkte til indhold

Krop & Kompetencer

Kompetenceløft for skoler og foreninger omkring idræt og bevægelse i skolen
Danmark har en god folkeskole, som skal udvikles til at blive endnu bedre. Via fokus på kvalitet, kompetencer og udvikling bidrager Krop & Kompetencer til at løfte og opfylde de mål i den nye folkeskolereform, der omhandler idræt, motion og bevægelse. 
Motion og bevægelse kan indgå både i den fagopdelte undervisning, herunder idræt, i den understøttende undervisning samt i løbet af skoledagen. Målet er at alle elever i gennemsnit er aktive minimum 45 min. om dagen, og at der er kvalitet i bevægelsen.

Krop & Kompetencer er et samarbejde mellem DIF, DGI, VIA UC og Dansk Skoleidræt, støttet af A.P. Møller Fonden.

For yderligere information, kontakt uddannelseskonsulent Liselotte Byrnak, mail: lby@dif.dk, tlf.: 43 26 20 70.

 • Krop & Kompetencer har siden skoleåret 2015/16 samarbejdet med følgende 10 kommuner:

  K&K 1.0: Aalborg, Herning, Ringkøbing-Skjern, Frederikssund og Slagelse.
  K&K 2.0: Vordingborg, Ringsted, Køge, Silkeborg og Herlev.
  Sammenlangt er 98 skoler involveret i projektet og knap 3600 lærere og pædagoger deltager i de forskellige indsatser.

  Målet er at tilbyde Krop & Kompetencer nationalt.

 • Krop og kompetencer bidrager til udvikling og implementering af en bevægelseskultur tilpasset den enkelte skole og giver idrætsfaget et varigt løft.Skoleledelsesforløb
  Gennem fire workshops sættes der fokus på vigtigheden af skoleledelsens involvering i projektet, herunder i organisering af bevægelse i skoledagen. Afholdes på tværs af kommunens skoler. 4 møder á 3-4 timer for Lederne og udvalgt pædagogisk personale.

  Bevægelse i skoledagen
  Via 5 moduler omhandlende bevægelse og læring får lærer og pædagoger konkrete redskaber og teoretisk viden til at implementere idræt og bevægelse i skoledagen. 5 moduler af 3 timer for relevante lærere og pædagoger.

  Idrætsfaget
  Gennem øget idrætsfaglig viden og didaktiske kompetencer hos idrætslærerne og pædagoger højnes kvaliteten og sammenhængen i idrætsfaget. Sporet tager afsæt i de nye Fælles Mål. 4 moduler á 6 timer + disciplinspecifikt forløb for undervisere i idrætsfaget.

  Undervisningsfag
  Idrætslærere uden linjefag/undervisningsfag får muligheden for at blive formelt opkvalificeret gennem forløbet ”Undervisningsfag”. 1-3 moduler á 6 timer (afhængig af kompetencevurdering) for Idrætslærere uden linjefag.

  Den Åbne Skole
  På et dialogmøde mellem kommunens skoler og interesserede idrætsforeninger gives der mulighed for at indgå i meningsfyldt og kvalificeret samarbejde. 1 møde á 2-3 timer for skoler og foreninger.